L'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic va celebrar un any més la inauguració oficial del curs  2017-18 el passat dijous 5 d'octubre a la sala d'actes Torras i Bages del Seminari Vic.

Enguany commemorem els 500 anys de la reforma protestant que fou protagonitzada per la personalitat de Luter en el context postmedieval del 1500 i que tingué importants repercussions a tot Europa. La lliçó inaugural intitul.lada "Cinc-cents anys de la reforma protestant" fou confiada al Dr. Josep Castanyé, reconegut especialista, i prevere de la nostra diòcesi, així com també professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya.

Targetó informatiu

A les 18.30h tingué lloc l'Eucaristia a l'església del Seminari Vic que fou presidida pel nostre bisbe Romà Casanova i concelebrada per alguns preveres de la nostra diòcesi els quals són també professors de l'ISCRVic.

A les 19.30h tingué lloc la lliçó inaugural amb la presència del director, Marc Sureda, el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Mn. Joan Planellas, el moderador de l'ISCRVic, Mons. Romà Casanova i el Dr. Josep Castanyé, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Amb la seva ponència donàvem per inaugurat el curs 2017-18.

 


Segueix l’actualitat de l’Institut
en imatges al facebook