El passat dimecres 12 de setembre van començar les classes de manera oficial per a les assignatures de Grau i Màster en Ciències Religioses del curs 2018-19.

Les matèries que s'imparteixen estan obertes a totes aquelles persones interessades en el fet religiós en general, i en el Cristianisme en particular, en relació i diàleg amb les diferents disciplines filosòfiques, humanístiques, antropològiques i pedagògiques relacionades i amb modalitat tant per estudiants oients com ordinaris.

Agraïm de manera especial a la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya pel seu suport i la seva col.laboració.

Graella d'assignatures 18-19

S'ofereixen en cada quadrimestre cursos de formació permanent del professorat de primària, secundària i cicles formatius reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

També s'ofereixen, de manera anual,  les assignatures pertinents per tal d'assolir la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) que habilita els mestres d'Educació Infantil i Primària a desenvolupar l'assignatura de Religió a l'escola.

El Curs de cultura i art cristians a la nostra terra continua oferint una nova edició a partir d'assignatures ja presents en el pla d'estudis de llicenciatura (Grau i Màster).


Segueix l’actualitat de l’Institut
en imatges al facebook