L'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic va celebrar la Lliçó Inaugural del curs 2018-19 el passat dijous 18 d'octubre a la sala d'actes Torras i Bages del Seminari Vic.

A les 18.30h tingué lloc l'Eucaristia, presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i moderador de l'ISCRVic, i concelebrada per alguns preveres, i alhora professors, del nostre Institut. 

Seguidament, a les 19.30h, tingué lloc la conferència inaugural que enguany fou confiada al Dr. Ramon M. Nogués, Sch. P., catedràtic emèrit d'Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, intitulada "Cervell, espiritualitats i religions".

Targetó informatiu


Segueix l’actualitat de l’Institut
en imatges al facebook