Primer Quadrimestre 2017-18

Moral de la vida

Història de la Filosofia I

Arqueologia cristiana

Disseny curricular ESO

Mn. Jacint Verdaguer: èpica, religió i enyorança

Metodologia de la tesina

Escrits Joànnics

Patrologia

Introducció al Nou Testament

Introducció a l'Antic Testament

Relats de la infància

Llibres profètics

Llatí medieval

Metodologia general i teològica

Introducció a la Teologia

Pedagogia de la Religió

Eclesiologia (Manresa)

 

Segon Quadrimestre 2017-2018

(Es podran consultar les guies docents a partir del 8 de gener)

Pensament medieval I

Cristianisme i filosofia política

Eclesiologia

Cartes apostòliques

Teologia Espiritual

Escenes bíbliques de la portalada de Ripoll

Els grans monestirs catalans. El monestir de Ripoll

Història de l'Església I

Didàctica de la Religió

Moral Fonamental

Moral de l'amor i de la sexualitat

Teologia Fonamental

La figura femenina en els evangelis

Relats de la passió

Introducció a l'Islam (Manresa)

Diàleg interreligiós (Manresa)