Primer Quadrimestre 2018-19

Litúrgia

Seminari de Textos Cristians

Ètica

La diòcesi de Vic i l'Església catalana a les portes del 1900: Morgades i Torras

Dret canònic

Memòria documental: els arxius de l'Església

Judaisme medieval

Introducció al Nou Testament

Introducció a l'Antic Testament

Religions comparades

Sagraments

Introducció a la Teologia

Pedagogia de la Religió

Llengua hebrea II

Pentateuc i Llibres històrics

Escatologia (Manresa)

Ecumenisme (Manresa)

 

Segon Quadrimestre 2018-2019 

Història de l'Església II

Didàctica de la Religió

Grec bíblic

Història del Bisbat de Vic

Misteri de Déu

Evangelis Sinòptics i Actes

Moral Social

Moral Fonamental

Introducció a l'Islam

Pensament medieval II

Sociologia de la Religió

Antropologia filosòfica

Proves de Déu a l'època medieval

Cartes apostòliques (Manresa)

La figura femenina en els evangelis (Vic i Manresa)