Pla d'estudis complet de Batxillerat i Llicenciatura (Grau i Màster) en Ciències Religioses (clicar per veure)

 

Programa dels cursos 2017-2018

Primer quadrimestre (12 setembre 2017 / 19 gener 2018)

  De 18.30 a 20.00h De 20.15 a 21.45h
DILLUNS
Moral de la vida (2n)
4ECTS
Joan Mir
Història de la Filosofia I (1r)
4ECTS
Ester Busquets
DIMARTS
Mn. Jacint Verdaguer: èpica, religió i
enyorança (Ll)
4ECTS
Pere Tió
Metodologia de la tesina (Ll)
5ECTS
Abel Miró
DIMECRES
Introducció al Nou Testament (1r)
4ECTS - DECA
Rodolf Puigdollers
Relats de la infància (Ll)
4ECTS
Rodolf Puigdollers
DIJOUS
Introducció a la Teologia (1r)
4ECTS - DECA
Jean Hakolimana
Metodologia general i teològica (1r)
2ECTS (20.00 a 21.45h)
Jean Hakolimana
DIMECRES
(només Manresa)
Eclesiologia (3r)
6ECTS (18.30 a 21.00h)
David Compte
 

 

  De 18.30 a 20.00h De 20.15 a 21.45h
DILLUNS Arqueologia cristiana (Ll)
4ECTS
Marc Sureda
Disseny curricular ESO (3r)
4ECTS/Opt
Ester Busquets
DIMARTS
Escrits Joànnics (3r)
4ECTS
Begonya Palau
Patrologia (1r)
4ECTS
Joan Torra
DIMECRES
Llibres profètics (3r)
4ECTS
Constantino Pérez de Diego
Introducció a l'Antic Testament (1r)
4ECTS  - DECA
Constantino Pérez de Diego
DIJOUS
Llatí medieval (Ll)
4ECTS
Ramon Torné
Pedagogia de la Religió (1r)
4ECTS/Opt - DECA
Ramon Rial

 

Segon quadrimestre (5 febrer 2018 / 8 juny 2018)

  De 18.30 a 20.00h De 20.15 a 21.45h
DILLUNS
Pensament medieval I (Ll)
4ECTS
Abel Miró
Cristianisme i filosofia política (Ll)
4ECTS
Firmin Dusabe
DIMARTS
Cartes apostòliques (3r)  
4ECTS
Rodolf Puigdollers
Teologia Espiritual (2n)   
4ECTS
Pere Oliva
DIMECRES
Història de l'Església I (2n)
4ECTS
Josep M. Masnou
Didàctica de la Religió (2n)
4ECTS/Opt - DECA
Toni Ortega
DIJOUS
Teologia Fonamental (1r) 
4ECTS (18.30 a 21.00h)
Jordi Castellet
 
DIMECRES 
(només Manresa)
Introducció a l'Islam (Ll)
4ECTS
Francesc-Xavier Marín
Diàleg Interreligiós (3r)
2ECTS/Opt (20.15 a 21.45h)
Francesc-Xavier Marín

 

NOTA INFORMATIVA: S'imparteix Relats de la passió (Ll) 4 ECTS, Prof. Rodolf Puigdollers, els dimarts de les 16.45 a les 18.15h en tot el període del 2on quadrimestre.

 

  De 18.30 a 20.00h De 20.15 a 21.45h
DILLUNS
Eclesiologia (3r)
6ECTS (18.30-21.00h)
David Compte

 

DIMARTS
Escenes bíbliques de la portalada 
de Ripoll (Ll)
4ECTS
Constantino J. Pérez de Diego
Els grans monestirs catalans. El monestir de Ripoll (Ll)
4ECTS
Lia Massuet
DIMECRES
Moral Fonamental (2n)
4ECTS - DECA
Xavier Bisbal
Moral de l'amor i de la sexualitat (3r)
4ECTS
Xavier Bisbal
DIJOUS
Història del Bisbat de Vic (Ll)
4ECTS
Oriol Casellas

 

 

 

ASSIGNATURES DEL BATXILLERAT QUE NO S'IMPARTEIXEN EN

EL CURS 2017/2018

Assignatura

ECTS

Psicologia de la Religió 4
Història de la Filosofia II 4
Sociologia de la Religió 4
Antropologia filosòfica 4
Metafísica 4
Fenomenologia de la Religió 4
Grec Bíblic 4
Seminari de Textos Cristians 4
Història de l'Església II 4
Escatologia 4
Antropologia Teològica 6
Sagraments 6
Evangelis Sinòptics i Actes 6
Misteri de Déu 6
Mariologia 2
Ecumenisme 2
Cristologia 6
Llibres sapiencials i Salms 4
Dret canònic 4
Pentateuc i Llibres històrics 4
Litúrgia 4