Moderador de l’Institut:

Rvdm. Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic

Director:
Dr. Marc Sureda

Vicedirector:
Rvd. Llic. Jaume Casamitjana

Administrador:
Sr. Raimon Casals

Patronat de l’Institut:
Mons. Romà Casanova. Bisbe de Vic i Moderador de l’Institut
Dr. Marc Sureda. Director de l’Institut
Sr. Raimon Casals. Administrador de l’Institut
Mn. Jaume Casamitjana. Rector del Seminari
Mn. David Compte. Vicari General, Delegat de Joves
Mn. Joan Casas. Vicari Episcopal, Delegat per a la Vida Religiosa, el Clergat i l’Apostolat Seglar
Rvd. Llic. Josep Escós i Sarsanedas. Consiliari del Consell de la  Federació de Moviments Diocesans
Sra. Maria Carme Pinilla. Delegada d’Ensenyament
Mn. Joan Antoni Castillo. Delegat de Catequesi, Director del Centre de Pensament Cristià
Mn. Josep Sala. Delegat Episcopal de Pastoral Rural
Mn. Josep M. Riba. Director del Museu Episcopal de Vic, de l’Albergueria i Delegat Episcopal per al Patrimoni Cultural
Rvd. Dr. Miquel S. Gros. Director de l’Arxiu Episcopal
Rvd. Llic. Ramon Bufí. Delegat Episcopal de Càritas i Migració
Sr. Jaume Casanellas. Delegat Episcopal de la Pastoral de la Salut

Professors estables:
Begonya Palau. Dra. en Teologia Bíblica i Llic. en Ciències Eclesiàstiques i en Teologia Bíblica (Àrea Sagrada Escriptura)
Francesc-Xavier Marín. Dr. en Filosofia i Dipl. en Teologia, Llic. en Filosofia i en Ciències de l’Educació (Àrea Filosofia)
Rodolf Puigdollers. Dr. en Teologia i Llic. en Filosofia Eclesiàstica i en Teologia (Àrea Teologia Moral-Pastoral)
Rosa Carrera. Dra. en Teologia Litúrgica i Llic. en Dret (Àrea Teologia Dogmàtica)
Marc Sureda. Dr. en Història i Llic. en Història (Àrea Humanitats)

 
Professors no estables:
Abel Pié. Llic. en Dret Canònic
Constantino Pérez. Llic. en Teologia Bíblica
David Compte. Llic. en Teologia Sistemàtica
Eduard Casserras. Llic. en Filosofia i en Estudis Eclesiàstics
Empar Escalé. Dipl. en Magisteri i Llic. en Ciències Religioses
Ester Busquets. Llic. en Filosofia i Dipl. en Infermeria
Jaume Casamitjana. Llic. en Dret Canònic i en Estudis Eclesiàstics
Jean Hakolimana. Llic. en Teologia Bíblica
Joan Mir. Llic. en Teologia
Joan Ordi. Dr. en Filosofia, Llic. en Teologia
Joan Torra. Llic. en Teologia
Jordi Castellet. Llic. en Teologia
Jordi Collet. Dr. en Sociologia, Llic. en Educació Social i en Sociologia
Josep M. Masnou. Llic. en Història
Miquel Tresserras. Dr. en Pedagogia, Llic. en Filosofia i Lletres
Pere Oliva. Llic. en Teologia
Ramon Rial. Dr. en Història Moderna, Llic. en Geografia i Història i en Magisteri
Xavier Bisbal. Llic. en Teologia Moral
Xavier Melloni. Dr. en Teologia, Llic.en Geografia i Història i en Teologia
Xavier Romero. Dr. en Teologia Catequètica, Llic. en Teologia i en Ciències Eclesiàstiques
 
Professors convidats:
Abel Miró. Llic. en Filosofia
Irene Llop. Dra. en Història Medieval, Llic. en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica i en Filologia Hebrea
Joan Baburés. Llic. en Teologia 
Lluís Ruiz. Llic. en Teologia Sistemàtica i en Estudis Eclesiàstics
Núria Caum. Llic. en Geografia i Història, en Teologia i en Estudis Eclesiàstics
Pere Tió. Llic. en Filologia Catalana i en Història Contemporània
Rafel Ginebra. Dr. en Història Medieval, Llic. en Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica
Ramon Torné. Dr. en Filologia Grega, Llic. en Filologia Clàssica
Rosalia Massuet. Llic. en Història de l'Art
Vicenç Pascual. Llic. en Geografia i Història
Oriol Casellas. Llic. en Geografia i Història, Dipl. en Ciències Religioses