L'institut Superior de Ciències Religioses de Vic
és un centre docent del Bisbat de Vic que proporciona una formació teològica i filosòfica de nivell universitari. Té com a moderador Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic, i està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya.

Les activitats de l’Institut van adreçades a persones interessades en aconseguir uns coneixements bàsics i raonats sobre el cristianisme i el fet religiós en general. Ho fa en diàleg amb la cultura contemporània. També prepara per a exercir càrrecs o funcions eclesials i per a ser professor de religió catòlica.

Com tots els centres de nivell universitari europeus, l’Institut ha hagut d’adaptar-se a l’anomenat Pla Bolonya i a més a més ha implementat l’Instrucció Vaticana del setembre del 2008, de manera que el resultat en conjunt ha conduït a una refundació total de l’Institut (maig 2010), la qual cosa ha determinat un nou esquema pedagògic per part del professorat i de treball per part de l’alumnat. El juny del 2011 va ser reerigit com a Institut de dos cicles.

El centre continua oferint classes professades per especialistes i investigadors en teologia i en les disciplines filosòfiques, històriques, antropològiques, pedagògiques i artístiques relacionades, mantenint un seguiment personalitzat de cada estudiant, on destaca el treball guiat i individual.

Un cop superats els cursos i les proves exigides, els estudiants de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic reben el títol de Batxiller (tres cursos) Llicenciatura (cinc cursos). La titulació de Llicenciatura té reconeixement tant civil com eclesiàstic.