En el marc del 500è aniversari del naixement de Sta. Teresa de Jesús, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic va organitzar, el propassat 12 de maig, una jornada per a conèixer amb més profunditat una dona extraordinària que s'avançà al seu moment històric, que sabé traspassar les barreres d'una certa mentalitat eclesial i que aconseguí ser mestra d'espiritualitat i de pregària, transformant la vida interna de la comunitat cristiana, alhora que deixant perdurar la seva rica influència en el temps.

Díptic informatiu

Segons els experts, el treball per la unitat dels cristians d'arreu del món és un fet essencial per aconseguir l'establiment d'una pau mundial. En el marc de la setmana anual de Pregària per la unitat dels cristians, del 18 al 25 de gener, alguns estudiants de l'ISCRVIC van organitzar una pregària diària oberta a tothom. La pregària fou especialment dedicada a la pau mundial i a la unitat dels cristians d'arreu del món.

L'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic oferta cada any cursos de Formació Permanent del Professorat de Primària i Secundària reconeguts pel Departament d'Ensenyament. Aquests són els cursos que s'oferten en aquest segon quadrimestre acadèmic:

Els grans monestirs catalans. El monestir de Ripoll

Fenomenologia de la religió

Pensament medieval II

La cultura i l'art religiosos signifiquen una part essencial de l'extraordinari patrimoni del nostre país, alhora que esdevenen testimonis clars de la realitat històrica, social, material, espiritual i estètica del nostre passat i de la nostra identitat.

Tenim el privilegi de trobar-nos en una zona que és part imprescindible del bagatge cultural català, i aquest bagatge ha estat i és, en molts casos, inspirat i fonamentat en el cristianisme com a font d'humanisme profund.

Díptic informatiu