L'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, en l'aniversari del centenari de la mort de Josep Torras i Bages, va organitzar unes jornades els propassats 10 i 11 de maig per a tractar, des de diferents angles d'estudi, la transcendència que va tenir el Bisbe Torras i Bages en l'Església catalana de la seva època, així com també en la petjada que deixà i la influència que tingué en la configuració del catalanisme en l'interessant context del tombant del 1900. 

La cultura i l'art religiosos signifiquen una part essencial de l'extraordinari patrimoni del nostre país, alhora que esdevenen testimonis clars de la realitat històrica, social, material, espiritual i estètica del nostre passat i de la nostra identitat. Tenim el privilegi de trobar-nos en una zona que és part imprescindible del bagatge cultural català, i aquest bagatge ha estat i és, en molts casos, inspirat i fonamentat en el cristianisme com a font d'humanisme profund. 

Díptic informatiu

El passat 8 de febrer va tenir lloc l'inici de les classes. El curs mantindrà la seva continuïtat en el proper 2016-17.

El passat 8 de febrer van començar les classes del segon quadrimestre en els diferents cursos de Batxillerat (Grau) i Llicenciatura (Màster) en Ciències Religioses. 

Graella d'assignatures 2on quadrimestre

-Els cursos de Formació Permanent del Professorat de Primària i Secundària reconeguts pel Departament d'Ensenyament que s'oferten durant el segon quadrimestre del present curs són: 

Història medieval de Catalunya / Psicologia de la Religió

-S'ofereix la DECA de Primària i de Secundària.

L'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic va organitzar una Jornada sobre diàleg interreligiós i convivència, que va tenir lloc el passat dijous 26 de novembre al Museu de l'Art de la Pell de Vic.  

Vam comptar amb la col.laboració de tres persones rellevants en el coneixement d'algunes tradicions religioses: la Dra. Irene Llop, especialista en Judaisme medieval; el Dr. Francesc Xavier Marín, expert en Islam i membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, i el Dr. Ignasi Boada, expert en pensament panikkarià i tradicions orientals.

Díptic sobre la jornada