L'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, en col.laboració amb la Facultat de Teologia de Catalunya, i amb el suport de la Fundació Puig Porret, va organitzar una jornada entorn de l'exegesi bíblica a Catalunya, L'art d'interpretar la Bíblia que tingué lloc el passat dijous 28 de febrer al Temple Romà de Vic.

L'exegesi ajuda a intepretar millor el text bíblic? És compatible la investigació exegètica amb la lectura creient de la Bíblia? Com s'ha viscut a Catalunya aqueta innovació bíblica?

Gràcies al Concili Vaticà II (1962-65), els estudis bíblics catòlics han viscut una època daurada. L'aplicació de la metodologia exegètica, sobretot la historicocrítica, ho ha fet possible. La interpretació i l'ensenyament de l'Escriptura amb aquestes directrius forma part del dinamisme eclesial actual, apreciable en temaris acadèmics, formatius i catequètics. Amb l'experiència de dècades aplicant aquesta praxi bíblica innovadora, reflexionarem sobre el valor i el sentit dels mètodes exegètics.

L'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic va celebrar la Lliçó Inaugural del curs 2018-19 el passat dijous 18 d'octubre a la sala d'actes Torras i Bages del Seminari Vic.

A les 18.30h tingué lloc l'Eucaristia, presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i moderador de l'ISCRVic, i concelebrada per alguns preveres, i alhora professors, del nostre Institut. 

Seguidament, a les 19.30h, tingué lloc la conferència inaugural que enguany fou confiada al Dr. Ramon M. Nogués, Sch. P., catedràtic emèrit d'Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma de Barcelona, intitulada "Cervell, espiritualitats i religions".

Targetó informatiu

El passat 4 de febrer van començar les classes dels cursos i assignatures del segon quadrimestre en Ciències Religioses.

S'ofereix la DECA per a mestres d'Infantil i de Primària que vulguin impartir la matèria de religió en aquestes etapes. També podeu consultar els cursos de Formació permanent del professorat de primària, secundària i cilces formatius reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Agraïm de manera especial al Departament d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya el seu suport i col.laboració.

Graella de cursos i assignatures 2Q

Pla d'estudis complet

El passat dimecres 12 de setembre van començar les classes de manera oficial per a les assignatures de Grau i Màster en Ciències Religioses del curs 2018-19.

Les matèries que s'imparteixen estan obertes a totes aquelles persones interessades en el fet religiós en general, i en el Cristianisme en particular, en relació i diàleg amb les diferents disciplines filosòfiques, humanístiques, antropològiques i pedagògiques relacionades i amb modalitat tant per estudiants oients com ordinaris.

Agraïm de manera especial a la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya pel seu suport i la seva col.laboració.

Graella d'assignatures 18-19