L'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, juntament amb la Universitat de Vic, i dins el marc de la Universitat d'estiu de la UVic, posa en marxa unes jornades dedicades a l'art religiós a Catalunya. 

La primera jornada, centrada en la figura de la dona en el món medieval, tindrà lloc el proper 26 de juny. Les matrícules són ja obertes.

El passat 14 de novembre del 2011 s’aprovà el Reia Decret 1619/2011, segons el qual els estudis i titulacions de Ciències Religioses adquireixen validesa civil. Aquest decret, que es publicà al BOE el 16 de novembre del 2011, permetrà que els estudiants de l’ISCRVIC assoleixin el Grau en Ciències Religioses, equiparant així els nostres estudis a altres carreres oficials.

L'art religiós constitueix una proporció molt rellevant i extraordinària del patrimoni del nostre país i es configura, sens dubte, com un testimoni insubstituïble de la realitat històrica, social, material, espiritual i estètica del nostre passat, així com també de la nostra identitat

Està previst que durant el curs 2013-2014 l’ISCRVIC ofereixi els estudis de Llicenciatura en Ciències Religioses. Sota el títol Evangeli, història i cultura el cicle combinarà assignatures de ressò pastoral amb altres dedicades al diàleg fe-cultura, especialment des de la vessant artística, històrica i cultural que ofereix la Catalunya central.