El passat 14 de novembre del 2011 s’aprovà el Reia Decret 1619/2011, segons el qual els estudis i titulacions de Ciències Religioses adquireixen validesa civil. Aquest decret, que es publicà al BOE el 16 de novembre del 2011, permetrà que els estudiants de l’ISCRVIC assoleixin el Grau en Ciències Religioses, equiparant així els nostres estudis a altres carreres oficials.


Segueix l’actualitat de l’Institut
en imatges al facebook