Els passats dies 6 i 7 de març l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic va organitzar unes jornades sobre el Concili Ecumènic Vaticà II en motiu del seu 50è aniversari. La directora de l'ISCRVIC, Begonya Palau, va presentar les Jornades. 

Vam poder comptar amb la presència i col.laboració de destacades figures en els camps eclesial, teològic i filosòfic. Entre ells, els professors Armand Puig, Norbert Miracle, Joan Ordi, Joan Planellas, Joan Baburés i Jaume Casamitjana que va concloure l'acte. 

El passat dijous 29 de novembre l'ISCRVIC va organitzar la sessió "Reflexions sobre el dret a decidir segons el magisteri de l'Església", pronunciada pel Dr. Antoni M. Oriol Tataret, prevere de la diòcesi de Vic, professor de Teologia Moral i promotor del seminari de Doctrina Social de l'Església a la Facultat de Teologia de Catalunya.

L'acte va tenir lloc al Temple Romà de Vic a les 19:00h.

 

Des del dia 7 de gener fins al 4 de febrer estaran obertes les matrícules pel segon quadrimestre del Curs 2012/2013 a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic.

 

El passat dilluns 12 de setembre s'inicià el curs acadèmic 2012-2013 a l'ISCRVIC, amb una vuitantena d'alumnes matriculats. El proper dimarts dia 9 d'octubre tindrà lloc la Lliçó Inaugural, enguany dedicada al cinquantè aniversari del Concili Vaticà II.