El passat dilluns 5 de febrer van començar les classes del segon quadrimestre pels estudis de Grau i Màster en Ciències Religioses.

Són cursos també oberts a totes aquelles persones que tinguin interès per matèries filosòfiques, antropològiques, teològiques, pedagògiques, bíbliques i humanístiques, donat que una de les modalitats de matriculació és per a estudiants oients.

Graella d'assignatures

Les persones que han adquirit el grau en Magisteri poden cursar la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) per tal d'habilitar-se com a mestres de religió a ensenyament primari.

En cada quadrimestre s'ofereixen cursos de Formació Permanent del Professorat d'Ensenyament Primari, Secundari i Cicles Formatius reconeguts pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Pels segon quadrimestre de 2017-18, els cursos són:

Cristianisme i filosofia política / Escenes bíbliques de la portalada de Ripoll / Els grans monestirs catalans. El monestir de Ripoll.

Part del bloc del segon cicle de Llicenciatura (Grau i Màster) està dedicat al Curs de cultura i art cristians a la nostra terra que continua el seu ciclatge en aquest curs 17-18.


Segueix l’actualitat de l’Institut
en imatges al facebook