Informacions pràctiques

Aquí trobaràs les respostes a les preguntes més habituals. Esperem que resolguin tots els dubtes que puguis tenir.

També pots fer una altra consulta a: Contacte

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic imparteix estudis de Ciències Religioses, un ensenyament de nivell universitari integrat per matèries de filosofia, teologia i humanitats. Els estudis de l’ISCRVic es distribueixen en dos cicles: el primer cicle o Batxillerat consta de tres cursos (primer, segon i tercer) i el segon cicle o Llicenciatura consta de dos cursos (quart i cinquè). Cada curs consta de 60 crèdits.

A ISCRVic obtindràs el títol eclesiàstic de Batxiller en Ciències Religioses quan hagis aprovat els 180 crèdits de les matèries corresponents als tres primers cursos. Si continues estudiant, quan havent completat el Batxillerat hagis aprovat també els 120 crèdits de les matèries corresponents als dos darrers cursos, obtindràs el títol eclesiàstic de Llicenciat en Ciències Religioses. Obtenir la Llicenciatura en Ciències Religioses, per tant, implica haver cursat un total de cinc cursos i haver aprovat un total de 300 crèdits.

Els nostres títols són propis perquè pertanyen al sistema educatiu internacional de l’Església Catòlica, però els nostres estudis també donen lloc a l’obtenció de titols amb reconeixement civil dins l’Estat Espanyol i la Unió Europea. En efecte, segons la normativa universitària europea vigent, superant 240 crèdits (els dels cursos primer a quart) es pot obtenir el reconeixement del títol civil de Graduat en Ciències Religioses; i superant després els 60 crèdits del cinquè i darrer curs (és a dir el total de 300 crèdits) es pot obtenir el títol civil de Màster en Ciències Religioses.

Tot depèn de la intensitat amb què cursis les diferents assignatures que s’oferten a l’Institut. Si només et matricules a una o a dues cada quadrimestre, és clar que obtindràs els títols més tard que si et matricules al màxim d’assignatures possible (vuit per semestre).

Per raons logístiques, la programació d’assignatures de l’Institut no permet seguir un curs complet cada any (és a dir, cursar un any totes les assignatures de Primer, el següent totes les de Segon, etc). Com a mitjana, si et matricules a totes les assignatures possibles (vuit per quadrimestre), hauries de poder completar tota la Llicenciatura en uns sis anys.

I tant que sí. L’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic permet matricular-se de forma aïllada i independent de qualsevol matèria sense haver de fer un curs sencer, sigui com a part d’un itinerari personal d’estudis més espaiat en el temps o per satisfer un interès puntual. Informa’t a l’hora de matricular-te de les diferents categories d’estudiants (ordinaris, extraordinaris i oients) i de les modalitats d’ensenyament que s’hi relacionen.

Abans de l’inici de cada quadrimestre s’obren uns períodes de matriculació, amb una antelació mínima de 3 setmanes abans de l’inici de les classes. El primer quadrimestre de cada curs comença dins la segona quinzena de setembre i el segon quadrimestre a inicis de febrer. Consulta el nostre calendari acadèmic i la nostra pàgina de notícies i anuncis per saber quins són els períodes de matriculació concrets per a cada quadrimestre. Tingues en compte que un cop iniciades les classes el període de matrícula es tanca, sense possibilitat d’obrir-lo llevat de casos excepcionals i justificats.

La categoria d’alumne oient permet de matricular-se a una, a diverses o a totes les assignatures d’un quadrimestre, de primer o de segon cicle, sense haver de passar les proves d’avaluació. Haver-se matriculat d’oient no dona dret a obtenir els títols que atorga l’Institut, però sí un certificat d’assistència a les assignatures cursades.

Un cop clausurat el període de matrícula, l’alumne disposa d’un màxim de dues setmanes per a fer canvis en la seva inscripció entre assignatures impartides el mateix quadrimestre i per un nombre equivalent de crèdits; si les noves assignatures tenen més creditatge, caldrà abonar la diferència.

Durant la primera setmana de classe l’alumne també pot sol·licitar per escrit a secretaria l’anul·lació de la totalitat de la seva inscripció per a aquell quadrimestre. Se li retornarà l’import de la matrícula menys un 10% que es retindrà en concepte de despeses de gestió.

Fora del termini establert, l’anul·lació de matrícula només serà possible en cas de malaltia greu o raons equivalents, molt rellevants i impossibles de preveure a l’avançada, que caldrà justificar per escrit a la direcció de l’Institut. En cas que s’accepti aquesta anul·lació de matrícula fora de termini amb caràcter excepcional, no es retornarà l’import de la matrícula, sinó que es destinarà a l’abonament d’una matriculació futura a les mateixes assignatures, o a crèdits equivalents, en propers quadrimestre.

El preu del crèdit de les assignatures de Batxillerat (1r, 2n i 3r) és de 25,75 euros.

 • Els crèdits de de les assignatures de Llicenciatura (4t i 5è) tenen un preu de 28,50 euros.
 • Hi ha assignatures de 2, de 4 i de 6 crèdits.
 • La matrícula (taxa acadèmica) té un cost de 18 euros per cada compra d’assignatures efectuada.

Cada any l’Institut ofereix algunes assignatures de la seva programació com a vàlides també per a la Formació Permanent del Professorat. T’hi pots matricular aïlladament. Cal tenir en compte que si es fa constar una assignatura com a FPP davant del Departament d’Ensenyament, els seus crèdits no podran computar alhora per a l’obtenció dels graus de l’ISCRVic. Informa’t a secretaria sobre les condicions concretes d’aquesta modalitat de matrícula.

Els alumnes amb greus problemes econòmics poden sol·licitar informació sobre ajuts econòmics a secretaria (secretaria@iscrvic.org / 93 886 15 55). Cal tramitar les sol·licituds dins els períodes establerts per a la matriculació ordinària (a grans trets, abans del 15 de setembre per al primer quadrimestre i abans del 20 de gener per al segon quadrimestre; per a les dates precises, consulteu el calendari acadèmic.

La Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica faculta per a ensenyar l’assignatura de Religió als nivells d’educació Infantil i Primària i d’educació Secundària i Batxillerat. Aquesta Declaració la concedeix la Conferència Episcopal Espanyola i per a obtenir-la cal acreditar haver cursat uns estudis determinats en algun centre reconegut. L’ISCRVic és un centre autoritzat per a impartir els continguts que donen dret a l’obtenció de la DECA d’Infantil i  Primària i de Secundària i Batxillerat.

Per a obtenir la DECA d’Infantil i Primària cal 

 • — tenir el títol de graduat en Magisteri Infantil i/o de Primària, i
 • — cursar les següents assignatures de l’ISCRVic (ofertades anualment):
 • BLOC TEOLÒGIC          
 • — Introducció a la Teologia (4 ECTS)
 • — Moral Fonamental (4 ECTS)
 • — Introducció a l’Antic Testament (4 ECTS)
 • — Introducció al Nou Testament (4 ECTS)
 • BLOC PEDAGOGICODIDÀCTIC              
 • — Pedagogia de la Religió (4 ECTS)
 • — Didàctica de la Religió (4 ECTS)

Per a obtenir la DECA de Secundària i Batxillerat cal

 • — tenir el títol de Grau en Teologia o Batxillerat en Teologia, i
 • — cursar les següents assignatures de l’ISCRVic:
 • — Psicologia de la Religió (4 ECTS)
 • — Fenomenologia de la Religió (4 ECTS)
 • — Sociologia de la Religió (4 ECTS)
 • — Pedagogia de la Religió (4 ECTS)
 • — Didàctica de la Religió (4 ECTS)
 • — Disseny curricular ESO (4 ECTS)
 • o bé
 • — tenir un títol de Graduat o superior en qualsevol estudi civil o eclesiàstic diferent de Teologia, i
 • — cursar tot el Batxillerat en Ciències Religioses (180 crèdits corresponents als cursos 1r, 2n i 3r), incloent el bloc optatiu pedagogicodidàctic.
Updating…
 • No hi ha productes a la cistella.