Institut Superior de Ciències Religioses de Vic

Proporciona una formació teològica, filosòfica i humanística de nivell universitari

També et pot interessar: Òrgans de govern

L’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic) és un centre docent del Bisbat de Vic que imparteix estudis de Ciències Religioses, una titulació universitària homologada a nivell europeu i constituïda essencialment per matèries teològiques, filosòfiques i d’humanitats. Té com a moderador Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic, i està vinculat a la Facultat de Teologia de Catalunya (Ateneu Universitari Sant Pacià, Barcelona).

Els estudis complets de Ciències Religioses tenen una extensió total de cinc cursos, distribuïts en un primer cicle o Batxillerat (tres cursos) i un segon cicle o Llicenciatura (dos cursos). Segons la normativa universitària europea vigent, superant el quart curs de l’Institut s’obté alhora el reconeixement del títol civil de Graduat en Ciències Religioses, i amb el cinquè curs, el de Màster en Ciències Religioses.

El segon cicle (Llicenciatura) de l’ISCRVic s’especialitza en Evangeli, Història i Cultura. El seu propòsit és el d’aprofundir en les relacions entre fe i cultura mitjançant l’estudi específic, a més de la teologia i de la Bíblia, de matèries de filosofia, femonenologia religiosa i humanitats, amb una especial atenció al llegat cultural i patrimonial de la diòcesi de Vic en el marc de la Catalunya central.

Els cursos i activitats de l’Institut s’adrecen a persones interessades en aconseguir  coneixements raonats sobre el cristianisme i el fet religiós en general, plantejats en diàleg amb la cultura contemporània. Algunes de les matèries que s’hi imparteixen també preparen per a exercir càrrecs o funcions eclesials, com ara ésser mestre o professor de religió catòlica.

Les classes de l’Institut són professades per especialistes i investigadors en teologia i en les disciplines filosòfiques, històriques, antropològiques, pedagògiques i artístiques relacionades, que mantenen un seguiment personalitzat de cada estudiant basat en el treball guiat i individual.

 

La història de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic es remunta a l’octubre de 1995, quan Mn. Joan Torra redacta, per encàrrec del Consell Episcopal, el document “Sobre els estudis teològics al bisbat de Vic”. En aquest document ja s’explicita la possibilitat de la creació a la diòcesi d’un Institut Superior de Ciències Religioses.

El dia 15 de setembre de 1996 el Bisbe Josep Mª Guix promulgava el Pla Diocesà de Pastoral 1997-2000. El quart objectiu que l’esmentat Pla presenta és el de La Formació (Concili P. Tarraconense, 47). Es llegeix al Pla: “Es formarà, amb els directors dels centres (formatius de la diòcesi), un grup d’estudi i reflexió per tal de preparar la constitució al nostre Bisbat d’un Institut Superior de Ciències Religioses …” (pàg. 26). En aquest mateix any, des de la Vicaria General, es convocà una primera reunió per a concretar aquesta proposta.

El febrer de 1997, Mn. Josep Castanyé redacta el document “Institut Superior de Ciències Religioses del Bisbat de Vic”, i el maig de 1997, fa una nova aportació escrita concretant més específicament alguns aspectes acadèmics i tècnics del projecte. Hi presenta el programa de matèries i un llistat de possibles professors, de la diòcesi i de fora. Ambdós documents donen bona avinentesa a Mn. Fèlix Guàrdia, Vicari General, per a convocar una nova reunió, el 21 de juliol de 1997, aquest cop amb un nombre més reduït de convocats. Entre altres, s’acorda de no iniciar el funcionament de l’Institut en el curs 1997-98 i de constituir allò que, més endavant, s’anomenarà Comissió Gestora, formada per Josep Castanyé, Miquel Tresserras, Salvador Bardulet i Joan Torra, el qual hi assisteix com a representant del Consell Episcopal. Aquesta Comissió enceta les seves reunions periòdiques el dia 30 de juliol de 1997. Amb data 8 de juny de 1998 el Dr. Josep Mª Guix i Ferreres, Bisbe de Vic, erigeix l’Institut de Ciències Religioses de la diòcesi de Vic i n’aprova els estatuts ad experimentum i per un any. Mn. Josep Castanyé en fou el primer director. El 28 de juliol de 1998 és inaugurada la Biblioteca i sala de lectura a la planta baixa del Seminari, un espai que es considera bàsic per al desenvolupament de les activitats de l’Institut. El primer curs lectiu ofert va ser el 1998-1999. 

L’any 2003 Mons. Guix va ser rellevat a la seu episcopal de Vic per Mons. Romà Casanova Casanova, que va esdevenir així moderador de l’Institut. El curs 2008-2009, l’oferta docent de l’ISCRVic es va ampliar amb classes impartides al Casal de l’Església de Manresa. El maig de 2010, la Santa Seu va acceptar la refundació de l’Institut segons el que determinava la Instrucció sobre els Instituts Superiors de Ciències Religioses promulgada per la Congregació Vaticana per a l’Educació Catòlica, a fi d’adaptar aquestes institucions a l’Espai Europeu d’Educació Superior, conegut popularment com a Pla Bolonya. Des de 2011, per tant, l’Institut imparteix els dos cicles complets de Batxillerat i Llicenciatura. El curs 2013-2014 es va consolidar l’especialitat del segon cicle o Llicenciatura sota el títol d’Evangeli, Història i Cultura, centrat en les humanitats cristianes. La tardor de 2017 l’Institut va coorganitzar, juntament amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, el congrés internacional EPISCOPUS, dedicat a celebrar els múltiples aniversaris de la documentació del primer bisbe conegut de Vic, Cinidi (517), de l’ordenació del bisbe Oliba (1018) i de les morts dels bisbes Veyan i Mola (1815) i Torras i Bages (1916). L’any 2020 l’Institut va renovar els seus estatuts per tal de reflectir l’erecció canònica de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (2015), que engloba la Facultat de Teologia de Catalunya a la qual l’Institut està vinculat. El curs 2023-2024 l’ISCRVic ha celebrat el seu vint-i-cinquè aniversari.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.