DECA

La Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica faculta per a ensenyar l’assignatura de Religió als nivells d’educació Infantil i Primària i d’educació Secundària i Batxillerat. Aquesta Declaració la concedeix la Conferència Episcopal Espanyola i per a obtenir-la cal acreditar haver cursat uns estudis determinats en algun centre reconegut. L’ISCRVic és un centre autoritzat per a impartir els continguts que donen dret a l’obtenció de la DECA d’Infantil i Primària; de Secundària i de Batxillerat.

DECA de Secundària

Per a obtenir la DECA de Secundària i Batxillerat cal tenir el títol de Grau en Teologia o Batxillerat en Teologia, i cursar les següents assignatures de l’ISCRVic: Psicologia de la Religió (4 ECTS) / Fenomenologia de la Religió (4 ECTS) / Sociologia de la Religió (4 ECTS) / Pedagogia de la Religió (4 ECTS) / Didàctica de la Religió (4 ECTS) / Disseny curricular ESO (4 ECTS) o bé tenir un títol de Graduat o superior en qualsevol estudi civil o eclesiàstic diferent de Teologia, i cursar tot el Batxillerat en Ciències Religioses (180 crèdits corresponents als cursos 1r, 2n i 3r), incloent el bloc optatiu pedagogicodidàctic.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.