1r. Introducció a l’Antic Testament

Constantino J. Pérez de Diego Martínez

Aquesta assignatura de caràcter  introductori  vol presentar  els diferents llibres bíblics abans de Crist, inserint-los en el seu context històric, amb la finalitat de poder assolir una visió global de l’Antic Testament. Es pretén posar  les bases per a un posterior  aprofundiment en els diferents tractats: Pentateuc, Profetes, Sapiencials, Salms…

103.00

Aquesta assignatura de caràcter  introductori  vol presentar  els diferents llibres bíblics abans de Crist, inserint-los en el seu context històric, amb la finalitat de poder assolir una visió global de l’Antic Testament.

Continguts

0. Aspectes introductoris.
1. La història del Poble de l’Aliança.
2. La Torà o Pentateuc
3. Els profetes anteriors.
Els profetes ‘escriptors’ (o profetes posteriors)
4. Els “altres escrits”:
a. Els llibres ‘històrics’
b. La literatura sapiencial israelita i els llibres sapiencials.
c. La literatura lírica: Salms, Càntic i Lamentacions.
d. La literatura didàctica: Jonàs, Rut, Tobies, Judit i Ester.
5. El gènere apocalíptic i la literatura intertestamentària.

Bibliografia

AA.VV. La Bíblia en su entorno. Introducción al estudio de la Biblia. Estella,Verbo Divino, 1992.
AA.VV. Comentarios a los libros bíblicos (Nueva B.de Jerusalén). D.de Bouwer, Bilbao 1998.
AA.VV. Introducción al Antiguo Testamento. D.de Bouwer, Bilbao 2008
AA.VV. Colección CUADERNOS BÍBLICOS (168 números). Verbo Divino, Estella.
AA.VV Algunos problemas historiográficos en torno a los libros del Antiguo Testamento y la investigación moderna (nuevas aportaciones). UNED 2004-2005, pp. 57-128. ADAM SMITH, G., Geografía histórica de la Tierra Santa. Edicep, I. S.Jerónimo, Valencia 1985.
BRIGHT J., La historia de Israel. Desclée de Brouwer, Bilbao 1996.
CHARPENTIER, E., Para leer el Antiguo Testamento. Verbo Divino, Estella 1990.
DE SIVATTE, R., Alliberament d’Israel. Claret, Barcelona 1982.
DE VAUX, R. Instituciones del Antiguo Testamento. Herder, Barcelona 1992.
DIETRICH PREUSS, H., Teología del Antiguo Testamento, (2 vols.). D. Brouwer, Bilbao 1999.
EISSFELDT,O., Introducción al Antiguo Testamento (2 vols.). Cristiandad, Madrid, 2000
GARCIA LÓPEZ, F., Pentateuco. Introducción al estudio de la Biblia. Estella,V. Divino, 2003.
GROLLENBERG, L.H., Visión nueva de la Bíblia. Herder, Barcelona 1977.
LIVERANI, M., Más allá de la Biblia, Historia antigua de Israel, Crítica SL, Barcelona 2004.
LOHFINK, G., Ahora entiendo la Bíblia. Cristiandad, Madrid 1973.
LURKER, M., Diccionario de imágenes y simbolos de la Biblia. El Almendro, Córdoba 1994
MATTHEWS V.H. / BENJAMIN D.C., Paralelos del Antiguo T, Sal Terrae. Santander 2004
PONTÍFICIA COMISSIÓ BÍBLICA, La interpretació de la Bíblia en l’Església. Roma 1993.
SICRE, J.L. Introducción al AntiguoTestamento, Verbo Divino, Estella 2010 (2a edició).
SKA, J.-L. Introducción al Antiguo Testamento. Sal Terrae, Santander 2012.
SOGGIN, J.A. Nueva Historia de Israel. Sígueme, Salamanca, 1999.
STENDEBACH, F.J., Introducción al Antiguo Testamento. Herder, Barcelona 1996.
VARO, F. El marco histórico del AT. Perspectivas actuales. Scripta Theologica 27 (1995/3), pp.751-788
VON RAD, G. Teología del Antiguo Testamento (2 vols.). Sígueme, Salamanca 1986.
WOLFF, H.W., Antropología del Antiguo Testamento. Sígueme, Salamanca 1997.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.