2n. Antropologia teològica

Jordi Castellet Sala

El curs intentarà mostrar quines són les fonts d’inspiració de l’antropologia cristiana, de manera a poder articular una bona resposta als interrogants que planteja la cultura actual, sabent que conèixer Déu porta a conèixer-se a si mateix i viceversa.

154.50

Encara no disponible

El curs intentarà mostrar quines són les fonts d’inspiració de l’antropologia cristiana.

Continguts  

 1. Introducció.
  • Actualitat i urgència. Gènesi del problema filosòfic de l’home.
  • El pensament de la modernitat com a origen de l’ateisme i de la indiferència.  
 1. Apunts històrics.
  • Dades bíbliques.
  • Patrística.
  • Escolàstica.
  • Escolàstica postridentina
  • Neoescolàstica.
 1. La creació
  • Antic Testament.
  • Nou Testament.
  • La reflexió teològica
 1. L’home imatge de Déu
  • Antic Testament.
  • Nou Testament.
  • La reflexió teològica
 1. La controvèrsia del sobrenatural.
  • Henri de Lubac I.
  • Karl Rahner.
  • Juan Alfaro.
  • Henri De Lubac II.
  • L’esperit, categoria reviscolada.  
 1. El pecat original.
  • Antic Testament.
  • Nou Testament.

La reflexió teològica.

Bibliografia 

Ruiz de la Peña, J.L., Las nuevas antropologías. Un reto a la teología. Santander: SalT 1983.

― , Teología de la creación (PT 24) SDR: ST 21987.

― , Imagen de Dios. Antropologia teológica fundamental (PT 49) SDR: SalT 1988.

― , El don de Dios. Antropología teológica especial (PT 63) SDR: SalT 31991.

Ladaria, L.F., Antropología teològica. Madrid-Roma: PUG 1983, 7-170.

― , Teología del pecado original y de la gracia. Madrid: BAC 1993.

― , Introducción a la antropología teológica. Estella: Verbo Divino 2011.

― , Teología del pecado original y de la gracia. (Sapientia Fidei 1) Madrid: BAC 1993.

Lorda, J.L., Antropología teològica. Pamplona: Eunsa 2009.

Martínez Sierra, A., Antropología teològica fundamental (Sapientia Fidei 26) 2002.

Fromaget, M., Corps, Âme, Esprit. Introduction à l’anthropologie ternaire. 2 vols. LLN: 2000.

― , L’homme tridimensionnel. Corps, âme, esprit (Question de 106) París: Albin Michel 1996.

― , Dix essais sur la conception anthropologique «corps, âme, esprit». París: L’Harmat. 2000.

Updating…
 • No hi ha productes a la cistella.