1r. Patrologia

Joan Torra Bitlloch

L’estudi  de  la  literatura  cristiana  antiga  es  justifica  pel  fet  que  l’esdeveniment  cristià,  a  més d’expressar-se al llarg de la història en unes experiències de caràcter social, també es testificat pel  patrimoni  cultural  i  teològic  d’uns  escrits,  l’estudi  dels  quals  permet  de  descobrir nous horitzons de comprensió d’aquest esdeveniment.

 

103.00

Encara no disponible

L’estudi de la literatura cristiana antiga es justifica  pel  fet  que  l’esdeveniment  cristià, també es testificat pel patrimoni cultural i  teològic.

Continguts

 INTRODUCCIÓ

 1. Qüestions metodològiques
 2. Ambient històric i cultural

PARES PRE-NICENS

 1. Els Pares Apostòlics: Didakhé, Climent de Roma, Carta de Bernabé, Ignasi d’Antioquia, Pastor d’Hermas
 2. La literatura herètica: el gnosticisme, Ireneu de Lió
 3. Les Actes dels màrtirs
 4. Els Pares Apologetes grecs. Justí. Diognet
 5. La teologia africana: Tertul·lià, Cebrià de Cartago
 6. La teologia romana: Hipòlit, Novacià
 7. L’escola d’Alexandria: Climent d’Alexandria, Orígenes

PARES POST-NICENS

 1. Atanasi i la controvèrsia arriana
 2. Antoni i el monaquisme
 3. Els Pares Capadocis: Basili, Gregori de Nazianz, Gregori de Nissa
 4. Exegesi antioquena i alexandrina: Joan Crisòstom, Ciril d’Alexandria
 5. Els grans Pares llatins: Ambròs, Jeroni, Agustí, Gregori el Gran

 

Bibliografia  

Busquets, J., Les heretgies en l’Església antiga (ss. I-VI) (Quadern d’apunts 4), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2012.

Di Berardino, A. (dir.), Patrología, vol. III, La edad de oro de la literatura patrística latina, Madrid: BAC 1981.

— (dir.), Diccionario Patrístico y de la Antigüedad Cristiana, 2 vols., Salamanca: Ediciones Sígueme 1991 (I), 1992 (II).

Drobner, H. R., Manual de patrología, Barcelona: Editorial Herder 1999.

Hamman, A. G., La vida cotidiana de los primeros cristianos, Madrid: Ediciones Palabra 21986.

Janeras, S., «Nota bibliogràfica. Llegir els Sants Pares en català», Qüestions de Vida Cristiana 199-200 (2000) 203-226.

Padovese, L., Introducción a la teología patrística, Estella: Editorial Verbo Divino 1996.

Pifarré i Clapés, Cebrià M., Literatura cristiana antiga. Autors, història, idees, antologia de textos (Scripta et Documenta 79), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2008.

Quasten, J., Patrología, vol. I, Hasta el Concilio de Nicea, Madrid: BAC 1961, vol. II, La edad de oro de la literatura patrística griega, Madrid: BAC 1962.

Torra, J., Pares de l’Església, joves en l’Església (Emaús 91), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona 2010. [Traducció castellana: Padres de la Iglesia, jóvenes en la Iglesia, Barcelona: CPL 2010].

Trevijano, R., Patrología, Madrid: BAC 31998.

Verbraken, P., Llevat dins la pasta. Els primers cristians, Montserrat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1978.

Vives, J., Los Padres de la Iglesia. Textos doctrinales del cristianismo desde los orígenes hasta san Atanasio, Barcelona: Editorial Herder 1982.

 

Updating…
 • No hi ha productes a la cistella.