1r. Teologia fonamental

Jordi Castellet Sala

“Sinodalitat i sensus fidei com a signes dels temps”

El sínode convocat pel papa i el recentment celebrat a la diòcesi de Vic donen el to adequat a una manera d’entendre i viure la fe. La infal·libilitat de l’Església en pes es troba en joc des del moment en què la totalitat dels fidels, amb l’ajut de la gràcia de l’Esperit Sant, no es pot equivocar quan s’expressa en qüestions de fe. Amb un recorregut que arrenca molt abans del Concili Vaticà II, els actuals corrents de la vida eclesial tenen presents un cert to de govern que va més enllà de la democràcia, cercant el consens entre magisteri, teòlegs i laics.

Resseguirem les qüestions de la teologia fonamental des del punt de vista de la redescoberta de la fe, l’arrelament en la revelació i les qüestions bàsiques de la cristologia partint dels plantejaments eclesiològics que una nova antiga sensibilitat presenta a la comunitat cristiana, de cara a experimentar i comunicar la fe al món contemporani.

 

154.50

Per a un correcte diàleg de la ciència teològica amb el pensament contemporani, convé clavar bé els fonaments en l’Escriptura i en la Tradició.

Continguts

I. SENSUS FIDEI FIDELIUM, MOTOR DE LA VIDA DE L’ESGLÉSIA

 1. El sensus fidei fidelium segons la Comissió Teològica Internacional, 2014
 2. Cristians, creients i creïbles «per a eixamplar el Regne de Déu» LG 9 – SDV24
 3. Fonamentació en Jesucrist. SP 469-660

II.   ANTROPOLOGIA FONAMENTAL

 1. Debat a partir de la lectura de Y.N. Harari i el seu «Homo Deus»
 2. El pensament de la modernitat com a origen de l’ateisme i de la indiferència.
 3. Identitat i articulació de la teologia fonamental.
 4. Accés humà a la revelació: la capacitat antropològica de veritat i de Déu.

III. CREDIBILITAT DE JESÚS DE NATZARET, EL DIVÍ HUMÀ SP 325-468

 1. Estat de la qüestió. Sesboué. RTL 2017
 2. Els criteris d’autenticitat per a l’accés històric a Jesús.
 3. Vers una imatge de Jesús de Natzaret: un abans i un després.
 4. Tesis sobre la resurrecció de Crist

IV. L’ACTE DE LA FE: DO, OPCIÓ I TASCA

 1. Què és i no és la fe. Context cultural.
 2. Noció bíblica i afirmacions conciliars.
 3. Teologia de la fe.
 4. El procés creient.
 5. La credibilitat i el seu ús.

V REVELACIÓ, PARAULA DIVINA UNIVERSAL, VERÍDICA I DEFINITIVA SP 226-324

 1. Possibilitat del coneixement de Déu
 2. Naturalesa de la revelació divina.
 3. Els signes com a expressió sacramental de la revelació.
 4. La categoria fonamental de la revelació: l’universale concretum.
 5. Déu surt a l’encontre de la humanitat.
 6. Lectura, estudi i interpretació eclesial de la Paraula de Déu.

Bibliografia

Comissió Teològica Internacional, El sensus fidei en la vida de l’Església, 2014 <vatican.va>

Pié i Ninot, Salvador, Tratado de teología fundamental. “Dar razón de la esperanza” (1Pe 3,15). (Ágape 7) Salamanca: Secretariado trinitario 42000, així com altres manuals per a l’estudiant

Fromaget, Michel, Dix essais sur la conception anthropologique «corps, âme, esprit» (Culture et cosmologie) París: L’Harmattan 2000, 241.

Gesché, Adolphe, L’homme i Le Christ (Dieu pour penser 2 i 6) París: Cerf 1993 i 2001, 160 i 186. (= castellà a Salamanca: 2002 Sígueme.)

Gesché, Adolphe,  La teología (Verdad e imagen minor 207) Salamanca: Sígueme 2017.

Latourelle, René, Diccionario de teología fundamental. Madrid: Paulinas 1990.

Moingt, Joseph, El hombre que venía de Dios. I. Jesús en la historia del discurso cristiano II. Cristo en la historia de los Hombres. Bilbao: DDB 1994, 327.

Rodrigues, Paulo, Pensar al hombre: antropología teològica de Adolphe Gesché () Salamanca: Sígueme 2012.

 

Updating…
 • No hi ha productes a la cistella.