1r. Sociologia de la religió

Maria Forteza

La sociologia de la religió és la disciplina que analitza de forma cientifico-empíricament la realitat religiosa present a les nostres societats. Aquest curs pretén que l’alumnat obtingui el coneixement de les principals teories de la disciplina, així com que assoleixi les competències per realitzar una anàlisi sociològica dels fenòmens religiosos.

 

103.00

Encara no disponible

La sociologia de la religió és la disciplina que analitza de forma cientifico-empíricament la realitat religiosa present a les nostres societats.

Continguts

I. Les teories clàssiques de la disciplina: K. Marx, M. Weber, E. Durkheim.
II. Les teories contemporànies de la disciplina: secularització, desecularització,
individualització, pluralisme religiós i models de laïcitat.
III. Formes actuals d’identitat religiosa: desinstitucionalització, noves formes de
religiositat, etc.
IV. La situació religiosa a Catalunya: història

Bibliografia 

ASTOR, A. (2020). “Religion and Counter-State Nationalism in Catalonia.” Social Compass, 67(2):159-176.
ARON, R. (1994) Les Etapes del pensament sociològic. I, Els Fundadors: Montesquieu, Comte,
Marx, Tocqueville i II, Els Grans clàssics Durkheim, Pareto, Weber . Barcelona: Herder.
CASANOVA, J.. (1994). Public Religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago Press.
DUBET, F. y MARTUCCELLI, D. (2001) “La desinstitucionalización” a ¿En qué sociedad vivimos? Buenos Aires: Losada.
DURKHEIM, E. 1968 [1912]. Las formas elementales de la vida religiosa. Buenos Aires: Schapire
ESTRUCH, J. (2015) Entendre les religions. Una perspectiva sociològica. Barcelona: Ed. Mediterrània.
ESTRUCH, J. (1996) Secularització i pluralisme en la societat catalana d’avui. Barcelona: IEC.
ESTRUCH, J. (1980) “La religión” a Marsal, J. F. y Oltra B.(dir.) Nuestra Sociedad. Introducción a la sociología.. Barcelona: Vicens Vives.
ESTRUCH, J.; GÓMEZ, J.; GRIERA, M. del M.; IGLESIAS, A. (2004) Les altres religions. Minories religioses a Catalunya. Barcelona: Editorial Mediterrània.
ESTRUCH, J. i GRIERA, M. del M. (2007) De la secularització al pluralisme, o de quan la religió torna a estar de moda. Sabadell: Fundació Caixa Sabadell.
GRIERA, M. del M. (2008) “Secularització i diversitat religiosa a Catalunya” a Societat Catalana 2008. Barcelona: Associació Catalana de Sociologia.
MCGUIRE, M. B.(2008). Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life. Oxford: Oxford University Press.
MIJARES MOLINA, L. y Á, RAMÍREZ. (2008). “Mujeres, Pañuelo e Islamofobia En España: Un Estado de La Cuestión.” Anales de Historia Contemporánea 24:121-35.
PACINI, M.; BECKFORD, J. I HERVIEU-LÉGER, D. (1994) La religió dels europeus. Quaderns Fundació Joan Maragall. Nº 19. Barcelona: Ed. Claret.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.