1r. Introducció al Nou Testament

Rodolf Puigdollers Noblom

Per a l’estudi del cristianisme i de la cultura occidental és fonamental el coneixement del Nou Testament, perqué són els escrits primers de les comunitats cristianes. Una introducció a la seva comprensió és fonamental per a la seva lectura i estudi.

103.00

Per a l’estudi del cristianisme i de la cultura occidental és fonamental el coneixement del Nou Testament.

Continguts
1. La transmissió i traducció del text del Nou Testament: Els papirs i còdexs grecs més antics, les traduccions més antigues, les traduccions modernes. Crítica textual: edicions crítiques.

2. La formació del Nou Testament: Diversos blocs que constitueixen el Nou Testament. Etapes de la seva formació. El seu significat espiritual.

3. Gèneres literaris en el Nou Testament: Aspectes literaris a tenir en compte per una correcta lectura del Nou Testament a dos mil anys de distància.

4. El marc històric del Nou Testament: Situació política, grups i moviments jueus, les institucions jueves.
5. El Corpus paulinum: Les tres col·leccions de cartes paulines. Cartes originals i cartes pseudoepigràfiques. Autenticitat i unitat. Les glosses. La carta als Hebreus.

6. Els anomenats evangelis: L’evangeli segons Marc. L’evangeli segons Mateu. La tradició de l’evangeli segons Joan.

7. L’obra lucana: El doble volum de l’obra de Lluc: l’evangeli i els Fets dels Apòstols. Unitat del doble escrit, característiques, dedicatòria.
8. Les set cartes catòliques : Formació del conjunt de les set cartes. El seu significat espiritual com a col·lecció.9. L’Apocalipsi de Joan: Originalitat d’aquest escrit. El seu significat com a cloenda del conjunt del Nou Testament.

Bibliografia

a) Textos:

Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona, Associació Bíblica de Catalunya – Ed. Claret – Societats Bíbliques Unides, 1995.

La Bíblia Catalana. Traducció interconfessional, Barcelona 2008.

J. Rius-Camps i J. Read-Heimerdinger, Demostració a Teòfil. Evangeli i Fets dels Apòstols segons el Còdex Beza, Ed. Fragmenta,

Barcelona, 2009.

b) Manuals:
G. Segalla, Panoramas del Nuevo Testamento, Estella, Verbo Divino, 1994. R.E. Brown, Introducción al Nuevo Testamento, Madrid, Ed. Trotta, 2002.
G. Theissen, El Nuevo Testamento. Historia, literatura, religión, Santander, Sal Terrae, 2003
D. Marguerat (ed.), Introducción al Nuevo Testamento. Su historia, su escritura, su teología, Bilbao, Desclée De Brouwer, 2008.

c) Estudis:
J. Mateos − F. Camacho, Evangelio, figuras y símbolos, Córdoba, Ed. El Almendro, 2 1989.
A. Puig, Jesús. Un perfil biogràfic, Barcelona, Ed. Proa, 2004. Puigdollers i Noblom, R., Vida de Pau de Tars, apòstol del Messies Jesús, Barcelona, Ed. Claret, 2010.
Casa de Déu i casa de tots. Les cartes paulines a Titus i Timoteu, 2011.
─ «La primera col·lecció de cartes paulines: les cartes autèntiques», a La Bíblia i el Mediterrani, vol II, ABC – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997, pp. 329-350.
─, «Classificació i datació de les glosses en les col·leccions de cartes paulines», a RCatT, (I) 2001, pp. 229-266; (i II) 2002, Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona, pp. 43- 66.
─ «Els gran sacerdots jueus des de l’època d’Herodes el Gran fins a la guerra jueva», a RCatT, 2005, pp. 49-89.
─ «Origen i datació de les cartes catòliques», a RCatT, 2006, pp 35-51.
─ «La dimensió simfònica i sinodal de la Paraula de Déu en la constitució mateixa del Nou Testament», a Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya, n. 91, 2006, pp. 31-40.
─ «Alternança de moderació i radicalisme en les autoritats jueves a Jerusalem en els anys 30 a 70 i la seva repercussió en les comunitats de deixebles de Jesús de Natzaret», a Miscel·lània d’homenatge al Dr. Josep Rius-Camps, RCatT, 2010, pp. 539-579.
Casa de Déu i casa de tots. Les cartes paulines a Titus i Timoteu, La Torreta 2011.
─ “El significat dels termes ‘Natzarè’, ‘Natzoreu’ i ‘Natzorè’ en el Nou Testament segons el còdex Beza”, ButABC, n. 108 (2011), 23-32.
─ «Els “germans del Senyor” i les discussions sobre la seva successió», RevCatT 36 (2011) pp. 219-255.
─ «Diversitat d’estadis redaccionals i cronologia en els textos evangèlics sobre el repudi», RevCatT 37/2 (2013) 515-539.
─ «La sal es troba en l’acollida i el servei. Lectura de Mc 9,30-50», ButABC, n. 114 (2013) 41- 52.
─ «Ponç Pilat, governador de Judea», RevCatT 39/1 (2014) 237-308.
─ «Coneixia Lluc les cartes de Pau? Tres marques literàries», ButABC, n. 118 (2014) 33-44.
─ «La col·lecta de Pau segons les seves cartes», ButABC, n. 120 (2015) 25-54.
─ «Presentació de Jesús, el Senyor, al Senyor (Lc 2,22-24)», RevCatT 40/1 (2015) 33-49.
─ «La floritura simbòlica, un recurs literari en les narracions evangèliques, ButABC, n. 123 (2016) 23-30.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.