Disseny curricular de religió de primària i secundària

Yolanda Albarrán / José Miguel Mayor / Toni Ortega / Fàtima Alemany

Aquesta assignatura ens permet conèixer els aspectes curriculars i didàctics de l’Àrea de Religió i Moral catòlica a les etapes d’Educació Infantil, primària, ESO i Batxillerat, segons les noves directrius vigents a partir del curs 2022-2023. S’adreça a totes aquelles persones que es dediquen o pensen dedicar-se a l’ensenyament de la Religió Catòlica en aquestes etapes.

171.00

Continguts

 Disseny curricular de la religió catòlica a les diferents etapes educatives: qüestions particulars. El professor de religió catòlica, la religió avui, Missatge Cristià, la Bíblia, els sagraments, l’església a casa nostra, personatges significatius i les tradicions religioses.

 • Elements d’un treball per projecte interdisciplinari a partir d’un exemple.
  Organització i desenvolupament curricular, per competències bàsiques (infantil, primària, ESO i batxillerat).
 • Atenció a la diversitat.
 • Els materials didàctics i els recursos: llibres de text per l’alumne i el professor, les bíblies, atles bíblics.
 • Recursos importants: recursos audiovisuals, multimèdia i Internet, sortides culturals, els jocs i altres recursos.
 • Elaboració d’un treball per projecte interdisciplinari: criteris, elaboració i cas pràctic.
 • Resolució de 21 de juny de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es publiquen els currículums dels ensenyaments de religió catòlica corresponents a Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10452

Bibliografia

 • Secretariado de la comisión episcopal de enseñanza Educar desde el evangelio. Sentido evangelizador y eclesial de la enseñanza religiosa escolar y sus profesores. Plan de formación sistemática complementaria. Editorial Edice 2001.
 • AAVV Introducción a la Pedagogía de la fe.   EUNSA 2001.
 • Secretariado de la comisión episcopal de enseñanza. Raices cristianas de la cultura. Sintesis teológica presente en la enseñanza religiosa escolar. Plan de formación sistemática complementaria.Editorial Edice 2002.
 • Secretariado de la comisión episcopal de enseñanza. Id y enseñad. Didáctica específica de la enseñanza religiosa escolar. Plan de formación sistemáticaEditorial Edice 2003.
 • CARTA CIRCULAR NÚM. 520/2009 ALS EMINENTÍSSIM I EXCEL·LENTÍSIMS PRESIDENTS DE LES CONFERÈNCIES EPISCOPALS SOBRE L’ENSENYAMENT DE LA RELIGIÓ A L’ESCOLA. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20090505_circ-insegn-relig_sp.htmlçINSTRUCCIÓ “LA IDENTITAT DE L’ESCOLA CATÒLICA PER A UNA CULTURA DEL DIÀLEG”. https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20220125_istruzione-identita-scuola-cattolica_sp.html  
 • Artacho López, Rafael. Enseñar competencias sobre la religión. Hacia un currículo de Religión por competencias. Ed. Desclée de Brouwer 2009.
 • Esteban Garcés, Carlos i Prieto Chaparro, Rubén Competentes en Religión. Propuestas y actividades para mejorar las clases de religión. Colección Educar práctico. Ed. PPC.
 • WEB de la Conferència Episcopal Tarraconense: www.religio.cat
 • WEB de la Conferencia Episcopal Española: www.conferenciaepiscopal.es
Updating…
 • No hi ha productes a la cistella.