Escenes bíbliques de la portalada de Ripoll

Constantino J. Pérez de Diego

Aquesta assignatura de quart curs (Llicenciatura/Grau) vol presentar des de la perspectiva teològica les escenes de l’Antic Testament ‘narrades’ a la Portalada del Monestir de Sta. Maria de Ripoll. Es pretén aprofundir en els textos bíblics que hi apareixen, tenint com a clau de lectura el seu rerefons cristològic i apocalíptic.
Després de presentar ‘panoràmicament’ la Portalada, enumerant les escenes esculpides (pràcticament totes de l’AT) i atenent al conjunt de l’obra, es treballarà teològicament cadascun dels textos evocats: presentació global del llibre al qual pertany l’episodi, context del fragment, estructura, vinculació amb altres textos de la mateixa obra o d’altres escrits, missatges, etc. Es respectarà l’ordre d’aparició de les escenes dins la Vulgata, versió establida com a ‘oficial’ en el cristianisme dels segles XI-XII, època en la qual es va erigir aquesta impresionant obra escultòrica.

114.00

Aquesta assignatura de quart curs (Llicenciatura/Grau) vol presentar des de la perspectiva teològica les escenes de l’Antic Testament ‘narrades’ a la Portalada del Monestir de Sta. Maria de Ripoll. Es pretén aprofundir en els textos bíblics que hi apareixen, tenint com a clau de lectura el seu rerefons cristològic i apocalíptic.

Continguts

1. La “Bíblia en pedra”: mirada ‘panoràmica’ de les escenes bíbliques a la Portalada del
Monestir de Ripoll.
2. La Portalada i el seu context: una ‘lectura’ cristològica i eclesial de l’AT.
3. Rerefons apocalíptic de la Portalada. La literatura apocalíptica.
4. Escenes del Pentateuc:
a. ‘Cicle’ de Cain i Abel.
b. ‘Cicle’ de Moisès.
5. Episodis de David i Salomó.
6. ‘Visions’ 1 i 2 de Daniel.
7. Paralelisme (‘exemplaritzant’) dels ‘profetes’ Daniel i Jonàs.

Bibliografia

AA.VV. La Bíblia en su entorno. Introducción al estudio de la Biblia. Verbo Divino, Estella1992.
AA.VV. Comentario bíblico San Jerónimo (vols 1 i 2), Cristiandad, Madrid 1971.
ABREGO DE LACY, J.M., Los libros proféticos. Ed. Verbo Divino, 1997.
ALONSO SCHÖKEL, L. Mensajes de los Profetas. Meditaciones bíblicas. Sal Terrae, Santander 1991.
ARANDA, G. Daniel (comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén). Desclée de Bouwer, Bilbao
1998. BRIGHT J., La historia de Israel, Desclée de Brouwer, Bilbao 1996.
DE VAUX, R. Instituciones del Antiguo Testamento. Barcelona: Herder, 1992.
DIETRICH PREUSS, H., Teología del Antiguo Testamento, (2 vols.) Bilbao 1999.
EISSFELDT,O. Introducción al Antiguo Testamento (2 vols. El segon en preparació) Madrid,
2000.
GARCIA LÓPEZ, F. Pentateuco. Introducción al estudio de la Biblia. Estella,Verbo Divino, 2003.
LIVERANI, M. Más allá de la Biblia, Historia antigua de Israel, Barcelona 2005.
MATTHEWS V.H. / BENJAMIN D.C. Paralelos del Antiguo Testamento, Santander 2004
PEREZ DE DIEGO, C.J., “La bíblia en pedra”, pàgina a pàgina. Patronat del Monestir de Ripoll, 2016.
PONTÍFICIA COMISSIÓ BÍBLICA, La interpretació de la Bíblia en l’Església, Barcelona 1994.
SKA, J.-L. Introducción al Antiguo Testamento. Santander 2012.
SICRE, J.L. Introducción al AntiguoTestamento, Estella 1995.
SOGGIN, J.A. Nueva Historia de Israel, Salamanca, 1999.
STENDEBACH, F.J. Introducción al Antiguo Testamento, Herder, Barcelona 1996.
RAMIS, F. La profecia de Daniel. Butlletí ABC, n.114. Barcelona, 2013.
VERDINI, L. Jonás (comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén). Desclée de Bouwer, Bilbao 2014.
VON RAD, G. Teología del Antiguo Testamento (2 vols.), Salamanca 1986.
WOLFF, H.W. Antropología del Antiguo Testamento, Salamanca 1997.

Color

Gray

SKU: 73253-52-1-1-1-1-1-1-1 Categoria: Etiquetes: , , , ,
Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.