1r. Introducció a la Teologia

Jordi Castellet Sala

La teologia és l’activitat dels creients que intenten comprendre més profundament la Paraula de Déu i d’exposar-la de manera ordenada i sistemàtica, basant-se en la Sagrada Escriptura, la tradició de l’Església i la raó humana il·luminada per la fe. La Teologia suposa, doncs, la fe en el Déu de la revelació judeocristiana. Fa servir la capacitat de la raó humana per a penetrar els misteris revelats a fi de contemplar-los i d’exposar-los amb el màxim rigor. Sense aquest doble moviment de creure i de pensar, no hi hauria teologia. La teologia té a més un gran vessant comunitari. Per això es dona al si de l’Església, a partir de la seva vida, per al seu benefici i creixement.

La teologia, tal com l’entenem avui, és una activitat purament humana. Vol dir que no s’identifica amb la paraula de Déu, ni amb la seva saviesa, encara que hi tingui molt a veure. Això implica que no es tracta d’un coneixement directament infós per Déu en la ment de l’home. Resulta de l’esforç laboriós i voluntari de qui fa teologia. De fet, la teologia està inserida en la gran empresa intel·lectual humana i participa del caràcter de tot impuls racional que, per definició, tendeix a la intel·ligibilitat i a la coherència. Per això, hi ha continuïtat entre Teologia i l’activitat general humana dedicada a la comprensió del món. Tanmateix, el teòleg s’ha de posar sota la mirada de Déu, conscient que està penetrant en l’àmbit del diví. La teologia existeix perquè és una derivació natural i espontània de la fe. És una manifestació de la vitalitat espiritual. Per tant, no és una tècnica de pensar idees religioses o de reflexionar sobre la fe de manera neutra. La teologia és un moviment compromès. És un moviment creient que busca penetrar més profundament en l’objecte de la fe.

En última instància, la teologia és possible i necessària perquè l’objecte mateix de la fe es presta a la reflexió i no és estrany a la raó. La fe no és buida de sentit. Encara que el seu objecte sigui transcendental, el misteri de la fe ha de ser penetrable d’alguna manera per a la intel·ligència humana. El contingut de la fe implica una certa intel·ligibilitat i coherència i pot convertir-se en objecte de reflexió. La teologia es pot definir com la ciència en la qual la raó del creient, guiada per la fe, s’esforça a comprendre millor els misteris revelats amb les seves conseqüències per a l’existència humana. S’aplica aquí el que sant Agustí va anunciar segles enrere: “intellige ut credas, crede ut intelligas”.

 

103.00

La teologia és l’activitat dels creients que intenten comprendre més profundament la Paraula de Déu i d’exposar-la de manera ordenada i sistemàtica, basant-se en la Sagrada Escriptura, la tradició de l’Església i la raó humana il·luminada per la fe. La Teologia suposa, doncs, la fe en el Déu de la revelació judeocristiana. Fa servir la capacitat de la raó humana per a penetrar els misteris revelats a fi de contemplar-los i d’exposar-los amb el màxim rigor. Sense aquest doble moviment de creure i de pensar, no hi hauria teologia. La teologia té a més un gran vessant comunitari. Per això es dona al si de l’Església, a partir de la seva vida, per al seu benefici i creixement.

Continguts

Introducció a la teologia

1. La teologia.
1.1. Sentit i naturalesa de la teologia cristiana.
1.2. Teologia i fe.
1.3. El caràcter comunitari de la teologia.
2. El Déu revelat com a objecte de la teologia.
3. Els pressupòsits de la teologia.
3.1. Fe i teologia.
3.2. La raó humana en teologia.
3.3. El llenguatge teològic.
4. Les fonts de la teologia.
4.1. La Sagrada Escriptura.
4.2. La tradició.
4.3. L’experiència creient.
4.4. La història.
4.5. El magisteri de l’Església.
5. La teologia com a ciència.
5.1. La teologia, ciència de la fe.
5.2. El mètode teològic.
6. Les disciplines teològiques.
6.1. Teologia bíblica.
6.2. Teologia fonamental.
6.3. Teologia dogmàtica.
6.4. Teologia moral.
6.5. Teologia espiritual.
6.6. Teologia pastoral.
6.7. Sagrada litúrgia.
6.8. Teologia ecumènica.
7. Conclusió

Bibliografia

1. Collantes, J. (1983). La fe de la Iglésia catòlica, Madrid.
2. Congar, Y. (1970). La fe y la teologia, Barcelona.
3. Ibañez, J.-Mendoza, F. (1982). Introducción a la teologia, Madrid.
4. Latourelle, R. (1968). Teologia, Ciencia de la salvación, Salamanca.
5. Latourelle, R. (2005). Teologia de la revelación, Salamanca.
6. Lauret, B. (ed) (1984). Iniciación a la pràctica de la teologia, 3 vols, Madrid.
7. Morales, J. (1998). Introducción a la teologia, Pamplona.
8. Rovira Belloso, J.M. (1996). Introducción a la teologia, Madrid.
9. Wicks, J. (1995). Introducción al método de la teologia, Estella.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.