Llengua Hebrea II

Bàrbara Virgil Vico

L’estudi de la Llengua Hebrea és imprescindible per l’aprofundiment en el coneixement de la Bíblia, tant pel que fa a l’Antic Testament com per comprendre la idiosincràsia i el rerefons del missatge del Nou Testament, tanmateix com de la nostra cultura occidental en general. Un estudi sistemàtic i profund en les estructures de l’Hebreu Bíblic afavorirà per donar a l’alumne les eines necessàries per motivar-lo a iniciar-se en el camp de la recerca i estudi bíblic.

 

114.00

L’estudi de la Llengua Hebrea és imprescindible per l’aprofundiment en el coneixement de la Bíblia, tant pel que fa a l’Antic Testament com per comprendre la idiosincràsia i el rerefons del missatge del Nou Testament.

Continguts

El substantiu. Gènere: masculí i femení. Gènere natural. Gènere dels noms abstractes i dels col·lectius. Nombre: Singular, plural, dual. Pluralia Tantum.

El Pronom: Pronom personal. Pronom demostratiu.

Els numerals.

L’atribut: Atribut adjectiu. Atribut substantiu. Atribut en genitiu.

El verb; conjugació preformativa i aformativa; formes nominal i participi.

El verb; el sistema modal en hebreu bíblic: aspecte i temps.

El verb fort; forma (estructura) Pa’al o Qal; verbs d’acció i verbs d’estat. Flexió del perfecte; perfecte invertit.

Forma Pa’al; flexió de l’imperfecte.

Forma Pa’al; imperatiu, infinitiu i participi.

El verb fort amb sufixes.

Les formes Nif’al, Pi’el, Pu’al, Hitpa’el, Hif’il, Hof’al.

Verbs amb radicals guturals.

Verbs de primera radical dèbil.

Verbs de tercera radical dèbil.

Verbs bilíters (concaus).

Verbs doblement dèbils.

Verbs defectius.

Bibliografia

FARFAN, E., Gramàtica Elemental del Hebreo Bíblico. 

GESENIUS, W., -KAUTSCH, E.- COwley, A. E. , Hebrew Gramma.r

JOUON, P.-MURAOKA T., A Grammar of Bilbical Hebrew.

KELLEY P., Biblical Hebrew. An Introductory Grammar.

MEYER, R., Gramàtica de la Lengua Hebrea.

NICACCI, A. Sintaxis del Hebreo Bíblico.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.