Ateisme, creença i agnosticisme

Joan Ordi Fernández

En una societat democràtica coexisteixen diferents concepcions últimes de la vida. De manera esquemàtica s’agrupen tres classes: les que es basen en la negació expressa de la divinitat, les que posen per fonament de la vida la fe religiosa i les que des de l’afirmació de la finitud de l’existència no es pronuncien en cap dels dos sentits anteriors. Conèixer arguments actuals en què es basa cada classe ajudarà a definir millor la mateixa opció personal.

 

 

114.00

Encara no disponible

En una societat democràtica coexisteixen diferents concepcions últimes de la vida.

Continguts

1. Definicions d’ateisme, creença i agnosticisme.

 • L’ateisme en la seva història.
 • Característiques de la fe religiosa.
 • L’agnosticisme en la seva història.
 • Un exemple d’ateisme actual: André Compte-Sponville.
 • Un exemple de creença religiosa: l’escatologia cristiana.
 • Un exemple d’agnosticisme recent: Enrique Tierno Galván.
 • Comparativa i valoració dels arguments.

2. Metodologia d’ensenyament-aprenentatge

 • Exposició per part del professor dels temes indicats.
 • L’alumnat adquirirà i portarà a classe els dos textos de la bibliografia marcats amb asterisc.
 • Cada alumne/a exposarà a classe un capítol dels dos textos esmentats.
 • A cada classe es valorarà la participació activa, la discussió objectiva dels arguments i la capacitat de síntesi de les lectures.

Bibliografia

Alfaro, Juan, De la cuestión de Dios a la cuestión del hombre, Salamanca: Sígueme, 1988.

*Compte-Sponville, André, El alma del ateísmo. Introducción a una espiritualidad sin Dios, Barcelona: Paidós, 2014.

Coreth, Emerich, Dios en la historia del pensamiento filosófico, Salamanca: Sígueme, 2006.

Flew, Anthony, Dios existe, Madrid: Trotta, 2012.

Fries, Heinrich, El nihilismo, Barcelona: Herder, 1967.

Hitschens, Christopher, Dios no es Bueno. Alegato contra la religión, Barcelona: Debolsillo 2014.

Juan Pabo II, Fides et ratio. La fe y la razón, Madrid: San Pablo, 1998.

Kasper, Walter – Augustin, George, Creo en la vida eterna, Maliaño: Sal Terrae, 2017.

Küng, Hans, ¿Existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo, Madrid: Cristiandad, 1979.

Mill, John Stuart, Tres ensayos sobre la religión, Madrid: Trotta, 2014.

Muck, Otto, Doctrina filosófica de Dios, Barcelona: Herder, 1986.

Nietzsche, Friedrich, L’Anticrist. Maledicció sobre el cristianisme, Barcelona: Llibres de l’Índex, 2004.

Ordi, Joan, «Proves filosófiques de Déu», a: Comprendre. Revista catalana de filosofia 13/1 2011) 5-35; «El Déu impossible de Hawking. Análisi crítica de El gran disseny», a: RevistaCatalana de Teologia 36/2 (2011) 631-676.; Pensar i creure. Idees per al debat, Lleida: IREL, 2019.

Ozcoidi García-Falces, Pablo María, Dios, un reto para la razón, Pamplona: Ediciones Eunate, 2007.

Panenberg, Wolfhart, Metafísica e idea de Dios, Madrid: Caparrós Editores, 1999.

Ratzinger, Joseph, El Dios de la fe y el Dios de los filósofos, Madrid: Encuentro, 2006.

Russell, Bertrand – Copleston, Frederick, Debate sobre la existencia de Dios, Oviedo: KRK Ediciones, 2017.

*Tierno GGalván, Enrique, ¿Qué es ser agnóstico?, Madrid: Tecnos, 41985.

Welte, Bernhard, ¿Qué es creer?, Barcelona: Herder, 1984.

Color

Gray

SKU: 73253-52-1-1-1-1-2-1 Categoria: Etiquetes: ,
Updating…
 • No hi ha productes a la cistella.