1r. Història de la filosofia I

Andreu Grau Arau

Els estudiants hauran d’assolir un coneixement dels principals filòsofs i corrents filosòfics que han conformat l’univers intel·lectual d’Occident, d’ençà dels orígens grecs fins al segle XIV. Caldrà no solament conèixer les qüestions fonamentals que els autors, les escoles i els corrents de pensament plantegen, sinó també vertebrar-ne les interrelacions. I això per tal de comprendre les arrels de la nostra cultura i del nostre pensament.

El curs abordarà el desplegament històric dels grans temes de la filosofia occidental des dels orígens grecs fins a les acaballes de l’Edat Mitjana. El curs també mostrarà la vigència d’algunes de les qüestions plantejades pel pensament grec i medieval.

103.00

El curs abordarà el desplegament històric dels grans temes de la filosofia occidental des dels orígens grecs fins a les acaballes  de l’Edat Mitjana.

Continguts

El naixement de la filosofia. Els presocràtics

Sòcrates

Plató

Aristòtil

Epicureisme, estoïcisme i escepticisme

Neoplatonisme

Orígenes i la patrística grega

La patrística llatina. Agustí d’Hipona

El final del món clàssic llatí i els inicis de la cultura medieval: Boeci

Escot Eriúgena i el renaixement carolingi

El pensament islàmic: al-Farabi, Avicenna i Averrois

Anselm de Canterbury i l’argument ontològic

Pere Abelard i el problema dels universals

Neoplatonisme i aristotelisme en la filosofia jueva: Ibn Gabirol i Maimònides

Tomàs d’Aquino

Les escoles franciscanes: Bonaventura i Duns Escot

El nominalisme de Guillem d’Ockham

Bibliografia

ABBAGNANO, N. Historia de la filosofía, Barcelona: Hora, 1982.

ÁBED YABRI, M. El legado filosófico árabe. Madrid: Trotta, 2001.

ARMSTRONG, A. H. Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge UP, 1995.

BONNASSIE, P., Vocabulario básico de la historia medieval. Barcelona: Crítica, 1984.

BRAGUE, R. Au moyen du Moyen Âge. Philosophies médievales en chrétienté, judaisme et islam. Chatou: Les Éditions de la Transparence, 2006.

BRAGUE, R. La Sagesse du monde. Histoire de l’experiénce humaine de l’univers. Paris: Fayard, 1999 (edició espanyola: La sabiduría del mundo. Historia de la experiència humana del universo. Madrid: Ediciones Encuentro, 2008).

BRÉHIER, É., Història de la filosofia, Madird-Bellaterra, Tecnos-UAB, 1998.

CHEVALIER, J. Historia del pensamiento. Madrid: Aguilar, 1967.

COLLI, G., El nacimiento de la filosofía. Barcelona: Tusquets, 1996.

CROMBIE, A.C. Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo. Siglos V-XIII. Madrid: Alianza Universidad, 1979.

CRUZ HERNÁNDEZ, M. Historia del pensamiento en el mundo islámico. 1. Desde los orígenes hasta el siglo XII. Madrid: Alianza Universidad Textos, 1981.

CRUZ HERNÁNDEZ, M. Historia del pensamiento en el mundo islámico. 1. Desde el Islam andalusí hasta el socialismo árabe. Madrid: Alianza Universidad Textos, 1981.

FORTUNY, F. J. De Lucreci a Ockham. Perspectives de l’Edat Mitjana. Barcelona: Anthropos, 1992.

FRAILE, G. Historia de la filosofía. Madrid: Ed. Católica (BAC), 1975.

GILSON, É. La philosophie au Moyen Âge. 2a ed. París: Payot, 1986. (edició espanyola: La filosofía en la Edad Media. Madrid: Editorial Gredos, 1985).

GOUGUENHEIM, S. Aristóteles y el Islam. Las raíces griegas de la Europa cristiana. Madrid: Editorial Gredos, 2009.

  • JAEGER, W., Los ideales de la cultura griega, Madid: FCE, 1993.
  • LIBERA, A. de. La philosophie médiévale. París: PUF, 1993.

LIBERA, A. de La querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen Âge. París: Seuil, 1996.

MENSA, J. Introducció a la filosofia medieval. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2012.

RAMÓN GUERRERO, R. El pensamiento filosófico árabe. Madrid: Editorial Cincel, 1985.

RAMÓN GUERRERO, R. Historia de la Filosofía Medieval, Madrid, Akal, 2002.

  • REALE, G. – ANTISERI, D., Historia del pensamiento filosófico y científico, Barcelona: 
Herder, 1999.
  • SARANYANA, J. I. Historia de la Filosofía Medieval. Pamplona: Eunsa, 1999(3ª).

VERNANT, J.P., Los orígenes del pensamiento griego, Barcelona: Paidós, 1992.

WEINBERG, J. Breve historia de la filosofía medieval. Madrid: Cátedra, 1998.

Color

Gray

SKU: 73253-52-1 Categories: , Etiquetes: , , , ,
Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.