Història de la música sacra a Occident

Josep M. Serra Prat

La Confluència dels cants provinents de la música cristiana primitiva, amb diversos manlleus musicals provinents de la sinagoga jueva, la teoria musical grega, i del ritu litúrgic bizantí, dóna lloc a mitjans del S. VIIIè a la concurrència musical entre les famílies litúrgiques franca-romana citant el que anomenem “Cant gregorià”. Com a música litúrgica, preeminentment, i referent de
la monodia religiosa, es bastirà al seu entorn una notació, pedagogia i teoria musicals, que haurà d’influir en el desenvolupament de la polifonia i la música instrumental bo i compartint amb d’altres expressions musicals sacres, com les danses a l’atri de les esglésies, el drama litúrgic i la monodia religiosa d’arrel popular, l’espai musical religiós europeu.

Amb distints estils i gèneres, amb diverses formes estètiques que va teixint el llenguatge musical, des dels inicis fins a l’actualitat, la música sacra anirà configurant-se a la vista dels canvis estructurals en diferents àmbits com el polític, social i tecnològic, així com del pensament filosòfic i religiós.

A partir del Concili Vaticà II, les celebracions litúrgiques ens apropen al Misteri amb l’ús de la pròpia llengua alhora que ens recorda i ens fa prendre consciència de l’ingent patrimoni musical religiós sorgit al sí de l’Església. Quan ens apropem a conèixer-lo podem compartir de bell nou aquella lloança que amb la raó i a través del cor, com a òrgan interior, fan possible l’experiència sensible del Transcendent.

114.00

Encara no disponible

La Confluència dels cants provinents de la música cristiana primitiva, amb diversos manlleus musicals provinents de la sinagoga jueva, la teoria musical grega, i del ritu litúrgic bizantí, dóna lloc a mitjans del S. VIIIè a la concurrència musical entre les famílies litúrgiques franca-romana citant el que anomenem “Cant gregorià”.

Continguts

1- Música a l’Antiguitat
1.1 Messopotàmia, Egipte
1.2 Grècia i Roma
1.2.1 Mitologia, Mística, Teoria
2- Música Paleocristiana
2.1 Préstecs a la música cristiana primitiva(música hebrea, grega,bizantina)
2.2 Referències i testimonis musicals dels primers segles; Tractats musicals, monaquisme
2.3 Litúrgies occidentals (Cants ambrosià, mossàrab, gal.licà, beneventà, Vell Romà.
3- Cant Gregorià I
3.1 Sant Gregori
3.2 Renaixement Carolingi
3.3 Unificació franco-Romana
4- Cant Gregorià II
4.1 Salmòdia (tons salmòdics; cants antifonals, responsorials)
4.2 Notació i Teoria
4.3 Cants de la Missa i de l’Ofici diví
5- Música del Romànic
5.1 Expansió de la litúrgia: trops i seqüències
5.2 Drames Litúrgics. Cant de la Sibil.la
5.3 Cantigues d’Alfonso X el Savi
6- Música d’època Gòtica I (Ars Antiqua)
6.1 Órganum primitiu
6.2 Escola de Sant Martial de Limotges
6.3 Escola de Notre Dame (Leonin,Perotin)
7- Música d’època Gòtica II (Ars Nova)
7.1 Philippe de Vitry (Isorítmia)
7.2 Guillaume de Machaut (missa cíclica)
7.3 Dansa sacra (Llibre Vermell de Montserrat)
8- Transició (Renaixement) S.XIV/S.XV
8.1 Ars Subtilior
8.2 La Contenció Anglesa
8.3 Escola borgonyona
9- Renaixement I S.XV/S.XVI
9.1 Escola Franco-Flamenca
9.1.1 1ra. generació
9.1.2 2na generació
9.1.3 3ra. generació
9.1.4 4ta. Generació
10- Renaixement II
10.1 La Reforma Protestant
10.2 La Contrareforma
10.3 Escola Veneciana (transició)
10.4 Recepció Musical als països de la l’antiga confederació Catalano-Aragonesa
11- Barroc I
11.1 Primer barroc (1600-1650)
11.1.1 Claudio Monteverdi.Seconda Prattica (Stile moderno)
11.1.2 Heinrich Schütz
11.2 Barroc central (1650-1700): H.Purcell; A. Corelli, sonatas da chiesa; M.A.Charpentier
12- Barroc II
12.1 Barroc tardà (1700-1750)
12.1.1 G.F.Haendel. Oratori Messiah
12.1.2 J.S.Bach. Motets
12.1.3 A. Vivaldi. Obra Sacra.
11.1.4 G.B. Pergolesi. Stabat Mater
11.1.5 Francesc Valls . Missa Scala Aretina
13- Classicisme (1750-1800)
13.1 J. Haydn. Die Schöpfung (La Creació)
13.2 W.A. Mozart .Rèquiem. Ave Verum
14- Romanticisme S.XIX
14.1 L.V. Beethoven. Missa Solemnis
14.2 Gabriel Fauré. Cantique de Jean Racine
14.3 F. Schubert, G.Verdi, F. Liszt, A. Bruckner, J. Brahms, G. Mahler,…
14.4 Cecilianisme (reivindicació del Cant Gregorià en la litúrgia)
15- S. XX
15.1 Motu Proprio de Pius X
15.2 Abadia de Solesmes. Gradual Romà, L.U.
15.3 Concili Vaticà II (S.Concilium,1963); Gradual Triplex (1979)
15.4 B. Britten . Requiem de Guerra
15.5 Arvo Part. Lytani
15.6 O.Messiaen. Vingt regards sur l’enfant-Jesus
15.7 Bernat Vivancos…

Bibliografia

-Asensio, Juan Carlos. El canto gregoriano (Historia, Liturgia, Formas…); Alianza Música, Madrid 2003.
-Altisent, Miquel. El cant gregorià. Editor Rafael Dalmau; Barcelona 2009.
-Andrés, Ramon. Diccionario de instrumentos musicales: De Píndaro a J.S.Bach; Biblograf Barcelona 1995.
-Atlas,Allans W. La Música del Renacimiento; Akal, Madrid 2002 S.A.
-Bukofzer, Manfred F. La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach; Ed.Alianza, Música, 2002.
-Cazurra, Anna. Introducció a la música: de l’antiguitat als nostres dies; Quaderns Crema, Barcelona 2001.
-Denizeau,Gerard. Los géneros musicales; Edicions Robinbook, Barcelona 2002
-Downs, Philip G. Antologia de la Música Clásica; Akal, Madrid 2006.
-Fubini, Enrico. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX; Alianza música, Madrid 2005.
-Garbini, Luigi. Breve historia de la música sacra; Alianza Editorial, Madrid 2009.
-Gómez Muntané, Maricarmen; Carrero Santamaria, Eduardo. La Síbíla; Alpuerto, Madrid 2015.
-Gómez Muntané, Maricarmen. El Llibre Vermell de Montserrat(Cants i Danses); Amelia Romero, Sant Cugat del Valles 2000.
-Gregori i Cifré, Josep Maria. Musica Caelestis (Reflexions sobre música i símbol); Arola Editors, Tarragona 2012.
-Grimalt, Joan. Com escoltar música; Dux, Barcelona, 2007.
-Gran Enciclopèdia de la Música. Fund. Enciclopèdia Catalana; Barcelona 2000, 8 vols.
-Grout, Donald Jay, Historia de la musica occidental; Alianza Música, Madrid,1984- 1986, 2 Vols.
-Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Eds.62; Barcelona 2002, 10 Vols.
-Hoppin, Richard H.; La música medieval; Akal, Madrid 2000.
-Michels, Ulrich, Atlas de Música; Alianza Atlas, Madrid 1999, 2 vols.
-Morgan, Robert P. La Música del Siglo XX; Akal Música, Madrid 1999.
-Plantinga, Leon. La Música Romántica; Akal Música, Madrid 1992.

Color

Gray

SKU: 73253-52-4-1-1 Categoria: Etiqueta:
Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.