3r. Eclesiologia

David Compte Verdaguer

Reflexionar sobre què és l’Església i com s’ha presentat a ella mateixa al llarg del temps, amb les seves llums i les seves ombres, ens ajudarà a contemplar el misteri de l’Església. La Lumen Gentium, en parlar de l’Església, diu que “és alhora santa i sempre necessitada de purificació”, per indicar-nos la seva doble dimensió d’assemblea visible i Cos místic de Crist, d’Església de
la terra i d’Església enriquida de béns celestials. És només mirant l’Església en aquesta doble dimensió que podrem comprendre la seva identitat i la seva missió i el que s’espera de nosaltres, atesa la nostra condició de batejats, de membres de ple dret de l’Església. El recorregut històrico-teològic que proposarem ens permetrà veure com l’Església s’ha anat encarnant en les diferents circumstàncies, com s’ha presentat ella mateixa i com ha estat percebuda pels de dins i els de fora de l’Església. Tot això ens ajudarà a conèixer l’ésser de l’Església, la seva identitat i missió.

 

154.50

Reflexionar sobre què és l’Església i com s’ha presentat a ella mateixa al llarg del temps, amb les seves llums i les seves ombres, ens ajudarà a contemplar el misteri de l’Església.

Continguts

Tema 1: Introducció
1.1. Dificultats amb l’Església.
1.2. L’Església, una “realitat complexa”
1.3. El Concili Vaticà II “una brúixola segura”

Tema 2: L’origen de l’Església.
2.1. La paraula “ekklesia”
2.2. La fundació de l’Església: teories «clàssiques»
2.3. La fundació de l’Església: plantejament del Concili Vaticà II; posició de la Comissió
teològica internacional.

Tema 3: L’Església en la Sagrada Escriptura
3.1. L’horitzó i el context de l’AT
3.2. L’Església en el NT
3.3. Els noms de l’Església
3.4. L’Església primitiva norma i fonament de l’Església de tots els temps

Tema 4: L’Església dels tres primers segles: l’Església “misteri de fe”
4.1. L’Església en l’era patrística.
4.2. L’Església, misteri i comunió
4.3. Alguns trets de l’Església misteri i comunió

Tema 5: L’Església constantiniana: l’Església “imperi”
5.1. Conseqüències del “gir constantinià”
5.2. Opinions sobre el canvi
5.3. Vincle entre l’Eucaristia i l’Església

Tema 6: L’Església de la cristiandat: l’Església “institució”
6.1. Canvi històric
6.2. Quan la jerarquia és l’Església
6.3. Canvi eclesiològic

Tema 7: L’Església de la Reforma i de la Contrarreforma: l’Església “visible,
societària i jeràrquica”
7.1. Concepte d’Església en els precursors de la Reforma
7.2. La Reforma protestant: Luter i altres reformadors
7.3. La reacció catòlica: la contrareforma i la renovació de l’Església

Tema 8: L’Església en l’època de la Il·lustració i del liberalisme: l’Església
“societat perfecta”.
8.1. L’Església a la defensiva davant el món modern
8.2. Moviment de renovació.
8.3. El Concili Vaticà I (1869-1870)

Tema 9: L’Església en els inicis del segle XX: L’Església “societat de desiguals”
9.1. Lleó XIII; sant Pius Xè; el modernisme
9.2. Una Església que es desvetlla.
9.3. L’encíclica Mystici Corporis de Pius XIIè

Tema 10: Síntesi del s. I al XX.

Tema 11: El Concili Vaticà II:
11.1. Tendències eclesiològiques prèvies al Concili Vaticà II
11.2. La Constitució dogmàtica sobre l’Església (Lumen Gentium) del concili
Vaticà II
11.3. Gir copernicà en el tractament teològic de l’Església

Tema 12: L’Església del concili Vaticà II
12.1. L’Església, “Poble de Déu”
12.2. L’Església, “Misteri de Comunió”
12.3. L’Església i el postconcili

Tema 13: L’Església i la missió
13. 1. La missió, tasca de tota l’Església.
13.2. Els textos més rellevants sobre la missió.

Tema 14: Síntesi final

Bibliografia

Diversos autors (1973), Mysterium salutis. Manual de teología como historia de la salvación, IV/1 La Iglesia. Madrid: Cristiandad.
G. LOHFINK (1986), La Iglesia que Jesús quería. Bilbao: Desclée de Brouwer.
I. D. ZIZIOULAS (2003), El ser eclesial. Salamanca: Sígueme
J.M.R. TILLARD (1991), Iglesia de Iglesias. Salamanca: Sígueme.
M. KEHL (1996), La Iglesia. Eclesiología católica. Salamanca: Sígueme.
B. FORTE (1996), La Iglesia de la Trinidad. Salamanca: Secretariado Trinitario.
J.M.R. TILLARD (1999), La Iglesia local. Eclesiología de comunión y catolicidad. Salamanca: Sígueme.
M. SEMERARO (2004), Misterio, comunión y misión. Manual de eclesiología. Salamanca: Secretariado Trinitario.
S. PIÉ-NINOT (2007), Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana. Salamanca: Sígueme

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.