3r. Dret canònic

Abel- Valentí Pie Lacueva

L’assignatura posa les bases del Dret canònic com una de les expressions de la vida eclesial, ja que ordena les relacions humanes a l’ideal de justícia evangèlica, tot preveient els conflictes i fixant criteris per a resoldre els que es plantegin.

 

 

103.00

Encara no disponible

L’assignatura posa les bases del Dret canònic com una de les expressions de la vida eclesial

Continguts
 1. Nocions fonamentals de dret i persona. Nomologia: fonts del dret en l’església.
 2. Poble de Déu : noció, elements constitutius i especial referència als laics. Funció de règim i govern.
 3. Funció docent de l’església i estructura jurídica d’aquesta missió.
 4. Funció santificadora de l’església. Mitjans de santificació: sacramentals i altres.
 5. Especial atenció al matrimoni. Règim jurídic del matrimoni. La nul·litat del sagrament del matrimoni.
 6. Dret patrimonial: els béns de l’església.
 7. Dret Penal: breu noció, penes eclesiàstiques. Finalitat de les penes de l’església.

Bibliografia

AA.VV., Código de Derecho Canónico [Comentat per l’escola de Salamanca] (BAC 442), Ed. Bilingüe comentada, Madrid 1992.

AA.VV., Código de Derecho Canónico [Comentat per l’escola de Navarra], Navarra: EUNSA. Hi ha trad. en català, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

VV.AA., Concili  Vaticà II. Constitucions, Decrets, Declaracions (BAC 265), Madrid 1967.

 1. MANZANARES , Nuevo Derecho Parroquial (BAC 265), Madrid 1988.
 2. SHATZ, El primado del Papa. Su historia desde los orígenes hasta nuestros dias, Santander: Sal Terrae 1990.
 3. MARTÍNEZ SISTACH, Las asociaciones de fieles (Col·lectània sant Pacià 37), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 1994.
 4. CARRERAS, Las bodas: sexo, fiesta i derecho, Madrid: Rialp 1998.

F.R. AZNAR GIL-J.R. FLECHA ANDRÉS, Divorciados y Eucaristía, Salamanca: univ. Pontificia de Salamanca 1996.

Updating…
 • No hi ha productes a la cistella.