1r. Grec bíblic

Ramon Torné Teixidó

El grec bíblic reforça tot treball d’exegesi bíblica ja que parteix del mateix text bíblic, especialment del Nou Testament. Alhora facilita l’ús personal de la gramàtica i del vocabulari grec que donen accés a les anàlisis exegètiques i a la teologia bíblica i dels Pares de l’Església.

 

103.00

Encara no disponible

El grec bíblic reforça tot treball d’exegesi bíblica ja que parteix del mateix text bíblic, especialment del Nou Testament.

Continguts

Aspectes bàsics de la llengua:

 • el grec bíblic de l’AT (LXX) i el grec bíblic en temps de Jesús, fruit d’una trobada afortunada del grec i de les llengües semítiques
 • alfabet grec
 • paraula i declinació, funcions dels casos
 • classificació verbal
 • principals paradigmes dels temps verbals primaris i secundaris (veus activa i mitja-passiva)
 • ús dels adjectius i pronoms (sobretot personals, indefinits, relatius)
 • les preposicions i el seu ús
 • infinitius i participis

En una segona part de l’assignatura, no pas deslligada de la primera, treballarem alguns termes del vocabulari teològic essencial del grec bíblic:

ἀγάπη, ἅγιος, αἰῶν, ἀκολουθέω, ἀλήθεια, ἁμαρτία (ἁμαρτάνω), ἄνθρωπος (ἀνήρ, γυνή), ἀπόστολος, βασιλεία, γινώσκω (γνῶσις), δικαιοσύνη, δοκιμάζω, ἐγείρω, ἐλπίζω, εὐλογέω, εὐχαριστέω (χάρις, χάρισμα), θεός, ἱερός, καλέω, καρδία, κήργμα, κόσμος, λόγος, μαθητής, μακαρισμός (μακάριος), μαρτυρέω (μάρτυς), ὁδός (ἔξοδος), οἰκοδομέω, παράδοσις, παρουσία, πίστις, πνεῦμα, προφητής, σάρξ, σῶμα, σωτηρία, Χριστός, ψυχή.

Bibliografia 

 Balz, H. & Schneider, G. (eds.), Diccionario exegético del Nuevo Testamento, 2 vols., Salamanca: Sígueme, 1996.

 1. Delgado Jara, I., Gramática griega del Nuevo Testamento. I Morfología. Salamanca: Verbo divino, 2004.
 2. Delgado Jara, I., Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento. Salamanca: Universidad Pontificia, 2006.
 3. Dufour, X. L., Diccionario de Teología del Nuevo Testamento, Madrid: Cristiandad, 1977.
 4. García Santos, A. A., Introducción al Griego Bíblico, Estella: Verbo Divino, 2011
 5. Wenham, J. W., The elements of NT Greek, Cambridge: CUP, 1992. Versió i adaptació al català a cura del P. I. Ricart (CMF), Gramàtica grega del N.T. Quadern d’apunts n. 1: Facultat de Teologia de Catalunya.

Nota. Els alumnes tindran a la seva disposició un espai web amb més referències i altres materials preparat expressament per a ells en l’apartat moodle de l’ISCRVic.

Updating…
 • No hi ha productes a la cistella.