3r. Litúrgia

Josep Teixidó Cuenca

El dia 4 de desembre de 1963, el concili Vaticà II va aprovar la Constitució Sacrosanctum Concilium on hi havia les línies mestres de la reforma general de la litúrgia romana per portar el poble de Déu a allò que és la seva font primària en la qual han de beure els fidels l’esperit veritablement cristià. La litúrgia és comunicació entre Déu i el seu poble, i entre els mateixos fidels que participen en l’acció ritual. Cal ajudar a comprendre bé els ritus i les oracions de les celebracions litúrgiques: l’Eucaristia i els altres sagraments. Contribuir a aquest repte apassionant és la finalitat del curs. Es tracta d’introduir en el coneixement de la ciència litúrgica, tant en la seva dimensió teològica fonamental, com en les seves principals expressions celebratives (sagraments i litúrgia de les hores).

103.00

Continguts

I. LITÚRGIA FONAMENTAL
1. La litúrgia en la vida de l’Església.
1.1. Una reflexió prèvia: els conceptes litúrgia, pastoral i vida cristiana.
1.2. Missió de Jesús; missió de l’Església.
1.3. La litúrgia celebra el Misteri Pasqual de Jesucrist.
2. Les realitats fonamentals de la litúrgia.
2.1. L’assemblea.
2.2. La pregària.
2.3. Els signes en la celebració.
2.4. On s’ha de celebrar? Els llocs de la celebració.
2.5. Els objectes de la celebració.
3. Breu història de la litúrgia.
3.1. El concepte “litúrgia” en la història.
3.2. El moviment litúrgic anterior al Vaticà II.
3.3. El Concili Vaticà II.
3.4. Presentació i estudi de la Sacrosanctum Concilium.

II. LITÚRGIA ESPECIAL
1. La celebració dels sagraments.
2. Els sagramentals.
3. La santificació del temps: l’any litúrgic.
4. La Litúrgia de les Hores.

Bibliografia

ALDAZABAL, J., Vocabulario básico de liturgia (Biblioteca Litúrgica 3), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 1994.
AUGÉ, M., Liturgia. Historia. Celebración, Teología. Espiritualidad (Biblioteca Litúrgica 4), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 1995.
AA.VV, Què és l’any litúrgic (Dossiers CPL 143) (Litúrgia Bàsica 1), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2017.
AA.VV, Sagraments per a la vida (Dossiers CPL 145) (Litúrgia Bàsica 2), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.
AA.VV, Comprendre la missa (Dossiers CPL 146) (Litúrgia Bàsica 3), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.
AA.VV, Ministeris (Dossiers CPL 147) (Litúrgia Bàsica 4), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.
AA.VV, Litúrgia, pregària, espai i vida (Dossiers CPL 148) (Litúrgia Bàsica 5), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.
BERNAL, J. M., Celebrar un reto apasionante. Bases para una comprensión de la liturgia, Salamanca-Madrid: San Esteban. Edibesa 2000.
BIANCHI, E. – BOSELLI, G., L’Evangeli celebrat (Dossiers CPL 151), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.
BOROBIO, D. [ed.], La celebración de la Iglesia. I. Liturgia y sacramentología fundamental (Lux Mundi 57), Salamanca: Ediciones Sígueme 41995. II. Sacramentos (Lux Mundi 58), Salamanca: Ediciones Sígueme 41999. III. Ritmos y tiempos de celebración (Lux Mundi 59), Salamanca: Ediciones Sígueme 32000.
CORBON, J., Litúrgia fonamental. Misteri – celebració – vida, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2000.
FERREIRA DA COSTA, B., Espacio celebrativo (Dossiers CPL 150), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.
FONTBONA J. –TORRA, J. (ed.), Les introduccions dels rituals (Dossiers CPL 141), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2016.
GOÑI, J. A., Els ministres extraordinaris de la comunió (Dossiers CPL 142), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2017.
KASPER, W., La liturgia de la Iglesia (Presencia Teológica 228), Santander: Sal Terrae 2015.
LLOPIS, J., La litúrgia a través dels segles, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 1993.
LÓPEZ MARTÍN, J., La liturgia de la Iglesia («Sapientia Fidei» 20), Madrid: BAC 22009. —, La Liturgia de las Horas: la oración del pueblo cristiano (Dossiers CPL 144), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2018.
MARTIMORT, A. G., [dir], La Iglesia en oración. Introducción a la liturgia, Barcelona: Herder 41992.
«Ordenament General de la Litúrgia de les Hores», Litúrgia de les Hores, vol. I, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2016, pp. XXIV-XCVIII.
SARTORE, D.; TRIACA, A. M.; CANALS, J. M. [dirs], Nuevo diccionario de liturgia, Madrid: Paulinas 1987.

 

 

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.