2n. Llibres sapiencials i salms

Constantino J. Pérez de Diego

Aquesta assignatura pretén aprofundir sobre els llibres de l’Antic Testament que incideixen especialment en els problemes filosòfics i existencials (la saviesa i la felicitat, el bé i el mal, la vida i la mort, la sort i la desgràcia…), i en la pregària (individual i comunitària). Les preguntes essencials que es volen respondre són: el poble de l’Aliança presenta una reflexió sobre la vida humana –una saviesa– diferent a la dels pobles del Pròxim Orient Antic? Què significa conèixer en profunditat per a la mentalitat bíblica? Com és la poesia cúltica de l’experiència creient en el Déu que allibera? Qui prega en els salms i a qui es dirigeixen?

103.00

Encara no disponible

Aquesta assignatura pretén aprofundir sobre els llibres de l’Antic Testament que incideixen especialment en els problemes filosòfics i existencials (la saviesa i la felicitat, el bé i el mal, la vida i la mort, la sort i la desgràcia…), i en la pregària (individual i comunitària)

Continguts

INTRODUCCIÓ GENERAL A LA LITERATURA SAPIENCIAL

ESTRUCTURA I MISSATGE TEOLÒGIC DELS LLIBRES SAPIENCIALS

INTRODUCCIÓ GENERAL ALS SALMS

FORMES LITERÀRIES I MISSATGES DELS SALMS

Bibliografia  

AAVV, En las raíces de la sabiduría. CUADERNOS BÍBLICOS 28. Estella, Verbo Divino 1997*.

AAVV, Los Libros Sapienciales.  Rev. RESEÑA BÍBLICA, n.18. Estella, Verbo Divino 1998.

AAVV, Los Salmos. Rev. RESEÑA BÍBLICA, n.6. Estella, Verbo Divino 1995.

AAVV. Comentario Bíblico S. Jerónimo (vol.II). Madrid, Cristiandad 1971 (pp. 391-678).

ALONSO SCHÖKEL, L. CARNITI, C. Salmos I-II. Estella, Verbo Divino 1992-1993.

APARICIO, A. Salmos  4 vols. (comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén). Desclée de Bouwer, Bilbao 2005-2009

BUSTO, J.R. La justicia es inmortal. Una lectura del libro de la Sabiduría. Santander, Sal Terrae 1992.

CAZELLES, H. Introducción crítica al Antiguo Testamento, Barcelona, Herder 1989.

DORÉ, D. Eclesiastés y Eclesiástico (o Qohélet y Sirácida). CUADERNOS BÍBLICOS n.91. Estella, Verbo Divino 1997*.

GUTIÉRREZ, G. Hablar de Dios desde la experiencia del sufrimiento. Salamanca, Sígueme 1985.

KONRAD, S. Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentaciones. Estella, Verbo Divino 2006*.

KRAUS, H.-J. Los salmos I (1-59) y II (60-150). B. ESTUDIOS BÍBLICOS, n.53. Salamanca, Sígueme 1993-1995.

LÈVÊQUE, J.  Job: El libro y el mensaje. CUADERNOS BÍBLICOS n.53. Estella, Verbo Divino 2006*.

MORLA ASENSIO, V. Los libros sapienciales y otros escritos. Estella, Verbo Divino 1994.

MORLA ASENSIO. V. Job 2 vol (comentarios a la N Biblia de Jerusalén). Desclée de Bouwer, Bilbao 2007-2010.

MORLA ASENSIO. V. Proverbios (comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén). Desclée de Bouwer, Bilbao 2011.

PRÉVOST, JEAN P. Diccionario de los Salmos. CUADERNOS BÍBLICOS n.10. Estella, Verbo Divino 1990*.

RAGUER, H. Curs pràctic sobre els salms, Montserrat, Saurí 1993.

RAGUER, H.Para comprender y vivir los salmos. Estella, Verbo Divino, 2010.

SKA, J.L. Introducción al Antiguo Testamento, Santander, SAL TERRAE 2012 (pp. 114-134).

VON RAD, G, Sabiduría en Israel. Madrid, Cristiandad 1985.

____________________

* Any de la última edició de la traducció al castellà.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.