Relats de la passió

Rodolf Puigdollers Noblom

Es considera que el Relat de la Passió és el nucli central a partir del qual han nascut els evangelis, en tant que expressen la fe en Jesús, mort i ressuscitat, seguint un esquema cronològic.
Farem una anàlisi detallada del text de Marc i tot seguit compararem els textos de Mt i Lc amb la seva font. Mirarem de treure’n conseqüències fonamentals per a comprendre la teologia de cadascun d’ells. Analitzarem també el text de Joan, que en aquest punt es comporta més que mai com un evangeli sinòptic.

 

114.00

Es considera que el Relat de la Passió és el nucli central a partir del qual han nascut els evangelis, en tant que expressen la fe en Jesús, mort i ressuscitat, seguint un esquema cronològic.

Continguts

1. Introducció: Mètode d’apropament als Relats de la Passió
2. El relat de la Passió en l’Evangeli segons Marc
3. El relat primitiu de la Passió
4. El relat de la Passió en l’Evangeli segons Mateu
5. El relat de la Passió en l’Evangeli segons Lluc
6. El relat de la Passió en l’Evangeli segons Joan
7. Síntesi i conclusions

Bibliografia

BROWN, Raymond E., La muerte del Mesias (2 vols.), Estella: Verbo Divino 2005.
LÉGASSE, Simón, El proceso de Jesús. Vol. I: La historia, Bilbao: Desclée de Brouwer 1995.
─ El proceso de Jesús. Vol. II: La pasión en los cuatro evangelios, Bilbao: Desclée de Brouwer 1996.
Los relatos de la Pasión (Cuadernos bíblicos 112), Estella: Verbo Divino 2003.
MAGGIONI, Bruno, Los relatos evangélicos de la Pasión, Salamanca: Sígueme 1997.
PUIGDOLLERS I NOBLOM, Rodolf, Introducció al Nou Testament, Barcelona: Claret 2010.
─ «El text primitiu del Relat de la Passió a l’Evangeli segons Marc», RevCaT 40 (2015) 677-719.
─ “Apunts històrics a partir del Relat primitiu de la Passió” (I), RCatT 41/1 (2016) 9-58; (II) RCatT 41/2 (2016) 497-546.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.